Aicinām NVO iesniegt projektus labklājības jomā

15. aprīlis. 2018

Labklājības ministrija (LM) aicina nevalstiskās organizācijas (NVO) līdz 2018. gada 3. maijam plkst. 12-00 iesniegt projektus konkursam "Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018. gadā".

Konkursa mērķi:
·         veicināt sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta attīstību senioriem, personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem un ģimenēm ar bērniem;
·         finansēt NVO jaunrades projektus labklājības jomā;
·         sekmēt projekta rezultātu izplatīšanu un to pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrībai.
Projekta iesniedzējs ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēta reliģiskā organizācija. Lūdzam ņemt vērā, ka projekta iesniedzējam, kurš projektā paredz sniegt sociālos pakalpojumus, papildus jābūt reģistrētam arī Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Konkursa nosacījumi

Projekts tiks finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Kopējie pieejamie finanšu līdzekļi projektu konkursā ir 145 000 EUR. Maksimālais finansējums viena projekta īstenošanai ir 25 000 EUR. Projekta iesniedzējs konkursā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Projektā paredzētās aktivitātes īstenojamas līdz 2018. gada 30. novembrim. Detalizētāki nosacījumi pieejami konkursa nolikumā.

Projekta iesniegšana

Ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi, ar kurjera starpniecību, vai pa pastu, tas jānogādā līdz 2018. gada 3. maija plkst. 12-00 LM Lietvedībā, Rīgā, Skolas ielā 28, 103. kabinetā LM darba laikā.

Ja projekta iesniegums sagatavots elektroniska dokumenta formā, tas līdz 2018. gada 3. maija plkst. 12-00 jānosūta LM uz e-pasta adresi: lm@lm.gov.lv, e-pasta temata ailē norādot “Nevalstisko organizāciju projektu konkursam”. Projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir tā saņemšanas datums LM.

Jautājumus par konkursu un projekta iesnieguma sagatavošanu iespējams sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi lm@lm.gov.lv līdz 2018. gada 26. aprīlim plkst. 17-00. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas.
Vairāk informācijas www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa