Kā komunicēt un palīdzēt cilvēkiem ar nopietniem redzes traucējumiem?

11. oktobris. 2019

Derīgi padomi.

Komunikācija

 1. Dod precīzus norādījumus, lai palīdzētu orientēties apkārtējā vidē. Paskaidro, kas, kur un cik tālu atrodas.
 2. Kad ienāc telpā – sasveicinies! Kad aizej – atvadies! Neredzīgs cilvēks nevēlas turpināt sarunu ar tukšu vietu.
 3. Pastāsti par to, kas notiek apkārt. Arī neredzīgais cilvēks vēlas zināt, par ko visi smejas, vai no kurienes nāk kāds dīvains troksnis
 4. Nebaidies sarunā lietot vārdus – redzēt, skatīties, neredzīgs. Neredzīgie šos vārdus lieto, lai izteiktu savu redzēšanas veidu – saprast, sataustīt u. tml.
 5. Uzrunājot neredzīgo, nosauc savu vārdu un īsi pastāsti, kas esi (ja neesat pazīstami iepriekš). Neredzīgs cilvēks vēlas zināt, ar ko runā.
 6. Sarunājoties ar neredzīgo, nav vajadzības paaugstināt balsi. Ja cilvēkam ir dzirdes problēmas, uzmanību var pievērst, viegli pieskaroties un runājot skaidri un lēni.
 7. Ja gribi vērsties pie neredzīgā, uzrunā viņu tieši, nevis caur asistentu. Nosauc viņu vārdā vai viegli pieskaries- acu kontakts nav nepieciešams.

Praktiski padomi.

 1. Neizjauc ierasto lietu kārtību un neatstāj ceļā priekšmetus. Tad neredzīgais cilvēks varēs vieglāk atrast vajadzīgās mantas un droši pārvietoties.
 2. Maltītes laikā pavaicā, vai vajadzīga palīdzība. Vispirms informē par ēdiena izvēles iespējām. Pastāsti, kā ēdiens salikts uz šķīvja pēc pulksteņa ciparnīcas principa. Novieto galda piederumus blakus šķīvim, sagriez gaļu.
 3. Palīdzi neredzīgajam veikalā aiziet līdz vajadzīgajai nodaļai. Pastāsti par precēm, iedod rokās, apraksti krāsu, rakstu un citas preces īpašības.
 4. Bieži neredzīgajam nepieciešams lasīt priekšā. Jāņem vērā, kas neredzīgo interesē. Nolasi virsrakstus un pajautā, ko cilvēks vēlas dzirdēt plašāk.
 5. Ģērbtuvē ļauj neredzīgajam pašam nolikt savas mantas. Pasaki, kur atrodas apģērbs un virzi uz to, ja vajadzīga palīdzība. Norādi, ja apģērbs nav kārtībā vai notraipīts.
 6. Pajautā, kur neredzīgais vēlas doties. Piedāvā turēties pie elkoņa vai pleca, brīdini par ceļa līmeņa izmaiņām un šķēršļiem, kas atrodas galvas augstumā.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa