5. decembrī. Oslo notiks seminārs par komunikāciju ar nedzirdīgi-neredzīgiem cilvēkiem

9. novembris. 2018

Seminārs paredzēts profesionāļiem, kuri strādā ar cilvēkiem ar smagiem funkciju traucējumiem, tostarp kombinētiem sensoro funkciju traucējumiem.

Ziemeļvalstu profesionāļi un zinātnieki sistemātiski strādā pie speciālistu un nedzirdīgi neredzīgo cilvēku ģimenes locekļu apmācības un taktilās komunikācijas veidu attīstīšanas un pētniecības. No mūsu sadarbības partneriem esmu saņēmusi informāciju par [kārtējo] apmācību semināru speciālistiem un radiniekiem par taktilo komunikāciju un saziņu angļu valodā ar lūgumu izplatīt informāciju arī atbilstošiem profesionāļiem Latvijā. – Intereses gadījumā skatiet šo saiti un Marias Creutz kontaktinformāciju zemāk šinī e-pastā: https://nordicwelfare.org/en/evenemang/bodily-tactile-languaging-congenital-deafblindness/

Saskaņā ar Ziemeļvalstīs formulēto definīciju, ar nedzirdīgi neredzīgiem saprot cilvēkus, kam redzes un dzirdes trūkums ir tik nozīmīgs, ka tās nav vairs viņu vadošās maņas. (Tālāk iedalās kopš dzimšanas nedzirdīgi neredzīgi cilvēki un cilvēki ar dzīves laikā iegūtu nedzirdību-neredzību. Pie pēdējās grupas pieder arī daudzi seniori.) Bez specializētām komunikācijas metodēm šiem cilvēkiem nav iespējama informācijas ieguve no ārpasaules, līdz ar to atpaliek intelektuāla attīstība. Viņiem mēdz tikt diagnosticēti garīgi attīstības traucējumi, lai gan primārā diagnoze ir sensorie traucējumi, no kuru nekompensēšanas rodas garīgās attīstības traucējumi. – Tas īsumā par Ziemeļvalstu skatījumu šai jautājumā.

Lai piedalītos seminārā ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas, taču nav nepieciešams braukt uz norises vietu, jo var reģistrēties uz tiešraides skatīšanos.
Šis konkrētais seminārs gan ir par nedzirdību-neredzību kopš dzimšanas.

Ja jūs esat ieinteresēti informācijas saņemšanā par komunikācijas metodēm ar nedzirdīgi neredzīgiem cilvēkiem Ziemeļvalstīs (profesionāļu un radinieku apmācību tajās), tad noteikti sazinieties ar Mariu Creutz.

Piebilde. Pirms apmēram 20 gadiem Latvija darbojās Noras Jansones vadītā biedrība “Palīdzība nedzirdīgi neredzīgiem cilvēkiem”. Tolaik tika uzskaitīti 36 pieaugušie un 8 bērni. Tagad, pēc LM datiem esot pieci pieaugušie un visi vecāki par 40 gadiem. Nez, kur tie bērni palika…

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa