Ivars Balodis viesojas Latvijas Pilsoniskās Alianses “Biedru telpā”

17. jūlijs. 2019

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. "Biedru telpas" viesis – Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons" vadītājs Ivars Balodis.

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir sabiedriska organizācija, kura īpašu uzmanību pievērš cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī jauniešiem. Apvienība, vienmēr ir kustībā, kas rada arvien jaunas idejas, rada vēlamo sabiedrības modeli. Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā. Darbības virzieni – interešu aizstāvība, nodarbinātība, vides pieejamība un Universālais dizains, cilvēktiesības, sadarbība ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, sabiedrības informēšana un brīvprātīgo kustība.

Kāds impulss Jūs pamudināja dibināt invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”?

1993. gadā kopā ar vairākiem Sociālā darba un pedagoģijas augstskolas “Attīstība” studentiem konstatējām, ka Latvijā nav organizācijas vai biedrības, kas vienotu kopā cilvēkus ar un bez invaliditātes. Sapratām, ka situāciju var mainīt un izveidot organizāciju, kurai būtu savādāks skatījums. Tā rezultātā, izveidojām organizāciju, kuras galvenā doma ir apvienot cilvēkus ar un bez invaliditātes un viņu draugus, lai ar dažādākiem pasākumiem veidotu labāku dzīvi ikvienam. Kopš 1997.gada organizācija ir reģistrēta ar nosaukumu Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”.

Kādas aktualitātes notiek organizācijā?

Organizācija jau pastāv vairāk nekā 20 gadus un šo gadu laikā ir izkristalizējušās svarīgākās lietas un galvenās prioritātes organizācijā. Tās ir interešu aizstāvība, nodarbinātība, vides pieejamība jeb universālais dizains, cilvēktiesības, sadarbība ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, sabiedrības informēšana un brīvprātīgo kustība.
Pēdējais darbības virziens, ko “Apeirons” ir uzsācis, ir savas video studijas izveide un attīstība, veidojot raidījumu “Trīs ceturdaļas”, kura galvenā tēma ir aktualitātes sabiedrībā, konkrēti – par cilvēkiem ar invaliditāti.

Vēl organizācija aktīvi veic vides apsekojumus un izvērtēšanu par to, vai vide ir pieejama un pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. Papildus tam ir sertificētas dažādas apmācību programma, par universālo dizainu un sadarbību, komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Lielu uzmanību pievēršam arī sabiedrības informēšanai un izglītošanai. Viena no pēdējām sociālajām kampaņām ir Sociālais eksperiments “Lux Express”, kura ietvaros mēģinām uzlabot pieejamību auto pārvadājumos.

Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?

Divdesmit gadu pastāvēšanas laikā ir bijuši dažādi periodi – gan kritumi, gan pacēlumi. Nozīmīga uzvara bija pieejamas vides normatīva regulējama sakārtošana. Ir sasniegts pamatlīmenis par kuru var teikt, ka “ar dokumentiem viss ir kārtībā”, tomēr tāpat ik pa laikam tie ir jāuzlabo un jāattīsta atbilstoši mūsdienu prasībām.
Svarīgs brīdis bija, kad sākām stratēģiski plānot organizācijas darbību, noteikt prioritātes un mērķtiecīgi tās realizēt. Tas palīdzēja saprast, ka visu mēs nevaram, bet ir virzienu, kuros ir jādarbojas neatkarīgi no pieejamā vai nepieejamā finansējuma.

Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas izmainīt sabiedrībā?

Organizācijas galvenais mērķis un vēlme ir uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīvi, tas nozīmē iesaistīties politikas procesos, piedalīties dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanā, risināt konkrētus gadījumus. Piemēram, palielināt atbalstu vecākiem, kas aprūpē bērnus ar invaliditāti, sakārtot sistēmu, kas saistīta ar palīglīdzekļu piešķiršanu cilvēkiem ar invaliditāti, uzlabot asistenta pakalpojuma kvalitāti. Maksimāli daudz informēt sabiedrību par invaliditāti, lai cilvēki saprot, ciena un izprot cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti.

Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?

Ar iesaistīšanos nevalstiskajā sektorā, cilvēki apliecina savu atbildību un to, ka var izmainīt dažādus procesus. Iesaistoties organizācijās ikvienam ir radīta vieta radoši izpausties un būt vairāk iesaistītam tādās sabiedrības norisēs, kas ir tuvākas sirdij un iespējams skar kādu personiski. Tā ir iespēja atbalstīt līdzcilvēkus un veidot Latviju labāku un skaistāku.

Vai Jums ir kāda cita svarīga ziņa, ar ko vēlaties padalīties?

Nāc un piedalies! Ikviens ir gaidīts apvienībā Apeirons! Jo ikviena cilvēka līdzdalība paver jaunas durvis un iespējas!

Pēdējie svarīgie notikumi:

✓ Piedalīšanās Festivālā Lampa darbnīcās un diskusijās kopā ar “Latvijas nedzirdīgo savienību” un nevalstisko organizāciju no Izraēlas. Kopā parādījām sabiedrībai, kā tas ir, kad Tu nedzirdi, neredzi, vai Tev ir ierobežotas pārvietošanās spējas.

✓ Esam uzsākuši un sertificējuši apmācību programmu “Pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti”, kurā apmācam pakalpojumu iesniedzējus, kā autobusu šoferus, taksometru šoferus un citus pakalpojuma sniedzējus, par to, kā tad īsti ir jāizturas, ja pakalpojumu izmanto, cilvēks ar redzes, dzirdes vai funkcionāliem traucējumiem.
Apmācības autobusu, taksometru šoferiem un citiem pakalpojuma sniedzējiem

✓ Trešā lielā lieta ir mūsu Sociālais eksperiments, kurā vēlējāmies noskaidrot, kā ērti un komfortabli doties no Rīgas uz Daugavpili izmantojot “Lux express”, un vēlējāmies veikt vides pieejamības apsekojumus Daugavpilī! Diemžēl eksperiments izgāzās, jo tālāk par Rīgas autoostu netikām. S

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa