Īstenojot deinstitucionalizācijas plānu, Rīgas reģionā sociālos pakalpojumus saņem jau gandrīz 300 personas

26. marts. 2019

Pakalpojumu saņēmēju vidū ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī personas ar garīga rakstura traucējumiem vai to likumiskie pārstāvji un audžuģimenes. Kā norāda Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pārstāve Inese Ozoliņa, kopumā RPR ir līderos pēc kopējā pakalpojumu saņēmēju skaita visos reģionos.

RPR deinstitucionalizācijas projekta vadītāja Annele Tetere norāda, ka cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sociālie pakalpojumi pašvaldībās tiek nodrošināti arvien vairāk un vienlaicīgi pieaugot arī to bērnu vecāku skaits, kuri izvēlas saņemt projekta piedāvāto atbalstu bērnu ar invaliditāti aprūpei mājās.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, pakalpojumus saņem tie RPR iedzīvotāji, kuri tika izvērtēti deinstitucionalizācijas projekta pirmajā posmā un kuriem tika izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Projektā piedalās 29 reģiona pašvaldības, izņemot Rīgu.

RPR dati liecina, ka personas ar garīga rakstura traucējumiem visvairāk izvēlas saņemt speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, kā arī piedalās atbalsta grupās un grupu nodarbībās. Septiņas personas izvēlējušās saņemt aprūpes pakalpojumus mājās, četras personas izvēlējušās apmeklēt dienas aprūpes centru, trīs personas – specializētās darbnīcas pakalpojumus, bet vēl trīs personas izvēlējušās dzīvot grupu dzīvoklī.

Savukārt no 161 bērna ar funkcionāliem traucējumiem 124 bērni saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 25 bērni – aprūpes pakalpojumu un vēl 25 bērni – “Atelpas brīža” pakalpojumu. Kā norāda Ozoliņa, bērni var saņemt plašu klāstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – starp tām ir ergoterapija, fizioterapija, kanisterapija, mākslas terapija, psihologa konsultācijas, logopēda pakalpojumus, hidroterapija, reitterapija un citi paveidi.

60 vecāki, bērnu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes atbalstam saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – psihologa, rehabilitologa, fizioterapeita pakalpojumus, kā arī var viņiem ir iespēja piedalīties izglītojošās atbalsta grupās.

Deinstitucionalizācijas projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa