Invaliditātes lietu nacionālas padomes sēde 6.jūnijā

5. jūlijs. 2018

Aicinām Jūs piedalīties Invaliditātes lietu nacionālās padomes (turpmāk – ILNP) sēdē, kas notiks 2018. gada 6. jūlijā plkst. 12-00 cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR” (biedrības „Apeirons” telpās) Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k. 1 (ieeja no sētas).

ILNP 2018. gada 6. jūlija sēdē tiks skatīti šādi jautājumi:

1. Vides pieejamības vadlīnijas – ziņotājs Labklājības ministrija.
2. Eiropas Savienības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” informācija par projekta “Būt kopā” aktivitātēm – ziņotājs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
3. Iestādes, organizācijas paveiktais Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanai – ziņotāji: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Nedzirdīgo savienība.
4. Dažādi – nevalstisko organizāciju iesaiste Sabiedriski konsultatīvajā padomē; autostāvvietu izveidošana pie daudzdzīvokļu namiem personām ar invaliditāti.

Par Invaliditātes lietu nacionālo padomi vairāk var uzzināt vietnē http://www.lm.gov.lv/text/559

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa