Informācija par asistenta pakalpojumu no 1. jūlija

28. jūnijs. 2021

1. jūlijā stāsies spēkā jauni notiekumi par asistenta pakalpojuma piešķiršanu.

1) Asistenta pakalpojuma piešķiršana jūnijā un jūlijā

plakāts
2) Asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļi pieaugušiem

plakāts
3) Asistenta pakalpojums bērniem – pavadoņa pakalpojums

Plakāts
4) Asistenta pakalpojums bērniem – asistenta un aprūpes pakalpojums

plakāts

Šeit jūs varat iepazīties ar  Noteikumiem par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti.

https://likumi.lv/ta/id/323301-noteikumi-par-asistenta-pavadona-un-aprupes-pakalpojumu-personam-ar-invaliditati

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa