Guntis Gailītis

5. februāris. 2011

20. jūlijā Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” telpās diskusiju klubiņa ietvaros viesojās Rīgas pieminekļu aģentūras direktors, bijušais ilggadīgais Latvijas Nacionālās Operas režisors Guntis Gailītis. Daudzi iestudējumi operā ir notikuši Gunta Gailīša vadībā,, kā piemēram, Gaetano Doniceti "Mīlas dzēriens", Džuzepes Verdi "Rigoleto", "Traviata", "Nabuko" un citi darbi.

Kopš 2006. gada Guntis Gailītis ir Rīgas pieminekļu aģentūras direktors. Šī aģentūra ir Rīgas domes izveidota pašvaldības iestāde, kas īsteno pilsētas sabiedrisko pieminekļu saglabāšanas politiku – kultūrvēsturisku un valstiski nozīmīgu pieminekļu apzināšanu, uzturēšanu, restaurēšanu un citas aktivitātes, kas saistītas ar šo objektu aprūpi un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Īpaša nozīme aģentūras darbībā tiek veltīta Brīvības piemineklim un Rīgas Brāļu kapiem. Man šķiet, ka restauratora darbs ir ļoti smalks un pacietīgs darbs, jo saglabāt pirmatnējo ir ļoti grūti. Interesants bija arī stāstījums par pieminekļiem dažādās Rīgas pilsētas vietās.

Tikšanās laikā Guntis Gailītis lielu daļu veltīja Brāļu kapu rekonstukcijai un tās īpatnībām. Īpašu vērību viņš pievērsa Brāļu kapu vides pieejamībai cilvēkiem ar invaliditāti.. Lai konkretizētu invalīdu vajadzības un izvērtētu Brāļu kapu rekonstrukcijas gaitu, viņš nodibināja kontaktus ar apvienības „Apeirons” vides ekspertu Aigaru Boli, lai varētu konsultēties ar viņu, kā iekārtot pieejamākus Brāļu kapus cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Diskusijas noslēgumā Guntis Gailītis atbildēja uz klausītāju interesējošajiem jautājumiem. Jautājumi šoreiz bija daudz, jo, manuprāt, šīs piemiņas vietas Rīgā ir daudz, un par katru ir savs stāsts – sava vēsture. Un šī vēsture bieži vien saistās ar mums pašiem.

Diskusija noritēja jaukā atmosfērā pie kafijas galda.

2011-07-26 11:02:33

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa