EVAK kartes izmantošana Apvienotajā Karalistē

14. februāris. 2019

Nacionālais veselības dienests informē, ka, gadījumā, ja vienošanās par Apvienotās Karalistes izstāšanos ("Brexit") no Eiropas Savienības netiks panākta, Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) Apvienotajā Karalistē būs derīga tikai līdz 29. martam.

Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, sākot ar 2019. gada 30. martu, EVAK karti Apvienotajā Karalistē izmantot nebūs iespējams!

Tādējādi dodoties uz Apvienoto Karalisti pēc 29. marta, Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību un iespējas iegādāties privāto ceļojuma apdrošināšanu neatliekamās un nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanai.

Atgādinām, ka EVAK karti joprojām iespējams izmantot, īslaicīgi uzturoties Eiropas Savienības dalībvalstīs un tā apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Plašāka informācija par EVAK karti pieejama Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “NVD pakalpojumi” – “EVAK karte”.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa