Izstrādāts NVD konsultatīvās padomes nolikums

15. maijs. 2018

3. maijā, Ministru kabineta sēdē izskatīts Veselības ministrijas (VM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka Nacionālā veselības dienesta (NVD) konsultatīvās padomes organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību.

NVD konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot NVD darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā.

Konsultatīvās padomes funkcijas būs:

• vērtēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu;
• veicināt veselības aprūpes finansējuma piešķiršanas un izlietojuma efektivitāti.

Padomes locekļu pilnvaru termiņš noteikts 3 gadi. Padomes priekšsēdētājs būs veselības ministrs, savukārt Padomi veidos pa vienam pārstāvim no Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, darba devēju organizācijas, kas ir pārstāvēta Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē, darbinieku organizācijas (arodbiedrības), kas ir pārstāvēta Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē, Latvijas Pašvaldību savienības, biedrības vai nodibinājuma, kas pārstāv pacientu intereses un Latvijas Ārstu biedrības. Padomes locekļi atlīdzību par darbu padomē nesaņems.

www.vm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa