24 May

Ciparu brokastis: Kā mērīt Latvijas ilgspējīgu attīstību?

14. maijs. 2019

Pasākums notiks 24. maijā plkst. 9:30- 11:30 Elizabetes ielā 83, "Andalūzijas suns"

Ciparu brokastīs aicināti piedalīties dažādu jomu eksperti, lai no “putna lidojuma” apskatītos uz Ilgtspējīgas attīstības mērķu – IAM, indikatoriem un definētu, kuri ir būtiskākie mērījumi Latvijas ilgtspējīgas attīstības progresam katram no mērķiem un kurus būtu jāiekļauj jaunajā Nacionālās attīstības plānā.

BROKASTU GALDA TĒMAS:

  • Sociālā ilgtspēja
  • Izglītība
  • Vides pieejamība
  • Ekonomika
  • Vide un klimats
  • Tiesiskums un partnerība

Projektu Globālā pilsoniskā izglītība – tilts uz ilgtspējīgu attīstību īsteno IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS (IIC)
Plakāts sagatavots ar Eiropas Savienības un Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu.
Par plakāta saturu pilnībā atbild IIC un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Pieteikšanās obligāta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEKzNRu0croWlPJVQ5GBQHCAVTA0sn1ba3QpFDjQFGa3Uhmw/viewform

Vēl ir brīvas vietas!

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa