Cilvēku ar invaliditāti integrācijā svarīga visu iesaistīto pušu sadarbība

13. augusts. 2022

Svētdien, 7. augustā, Ventspilī norisinājās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” kampaņas “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” pirmā “Pikselēšanas darbnīca”. Kā norāda pasākuma dalībnieki, cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā ir ilggadējs un ilgstošs darbs, kurā svarīga sapratne un sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm.

SIF īsteno daudzveidīgas aktivitātes diskriminācijas mazināšanai riskam pakļautajām personu grupām un tolerances veidošanai sabiedrībā programmas “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” ietvaros. “Pikselēšanas darbnīcā”, mijiedarbojoties sabiedrībai kopā ar atbalsta centru ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, ikvienam bija iespēja piedalīties īpaša mākslas darba radīšanā, paužot savu atbalstu diskriminācijas izskaušanai sabiedrībā. 

“Nevienlīdzīga attieksme var izpausties daudzās jomās – darbā, izglītībā, dažādās sadzīviskās situācijās, tādēļ ir ļoti svarīgi strādāt ar dažādām mērķgrupām. Gadu no gada ir vērojams, ka situācija pamazām uzlabojas, taču panākt attieksmes maiņu nav nemaz tik viegli un ātri. Pārmaiņu pamatā ir ilgstoša visu iesaistīto sadarbība un vienota sapratne. Lai cilvēki ar invaliditāti veiksmīgi integrētos sabiedrībā, atvērtiem sadarbībai jābūt ikvienam no mums,” uzsver SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pasākuma dalībnieki – atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, kas jau vairāk nekā 20 gadus aktīvi strādā ar bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju, iedrošina vēl aktīvāk iekļaut cilvēkus ar invaliditāti ikdienas sabiedriskajās norisēs, kā arī veidot iekļaujošāku vidi.

“Mēs neslēpjam mūsu “Cimdiņa” bērnus un  aktīvi piedalāmies dažādos pasākumos. Mēs vienmēr esam likuši uzsvaru uz to, lai sabiedrība mūs iepazītu, redzētu un nebaidītos no mums. Manuprāt, vislielākās problēmas un nesaskaņas rodas tad, kad sabiedrība vienkārši nepazīst, nezina un tad no nezināmā arī baidās. Jāizmanto iespējas, un visu laiku jāstrādā gan ar sabiedrību, gan ar pašiem bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, gan ar viņu ģimenēm. Ventspilī jau mūs pazīst un barjeras vairs nav tik lielas, tomēr ne visās pašvaldībās no sabiedrības ir tik viennozīmīgs atbalsts, tādēļ darāmā  mums visiem kopā šajā jomā vēl ir gana, tai skaitā nepieciešami uzlabojumi sistēmā un normatīvos, lai nebūtu apgrūtinājumu cilvēku ar invaliditāti integrācijai un būtu iespējas pielāgot atbalstu ikviena individuālajai situācijai,” stāsta centra “Cimdiņš” vadītāja Ieva Sāmīte. Vienlaikus jābūt arī sapratnei, ka sabiedrībai nav obligāts pienākums palīdzēt, un jāprot arī pateikties par sniegto atbalstu.

Atbalsta centrs sākumā tika veidots bērniem, bet ir audzis līdzi tā klientam – vēlāk arī jaunieša un pieaugušā vecumā turpina piedalīties centra aktivitātēs, jo citas alternatīvas nav pieejamas. “Cimdiņa” bērni radošajā darbnīcā iesaistījās ar lielu aizrautību un bija gandarīti par iespēju veidot ko paliekošu, lai arī citiem parādītu sabiedrības dažādību.

Tāpat aktīvi piedalījās Ventspils pilsētas svētku apmeklētāji, kuri pauda, ka kampaņā aizskartā tēma ir būtiska. Vairāki no apmeklētājiem arī atzina, ka viņu draugu, paziņu vidū arī ir cilvēki ar invaliditāti, kuriem ir nācies saskarties ar nevienlīdzīgu attieksmi gan darba meklējumus, gan izglītībā, gan arī tikuši izsmieti sabiedrībā.

Darbnīcas idejas pamatā ir apzināšanās, ka ikviens no mums tāpat kā pikselis ir maza daļa no kā lielāka, kas izveidojas mijiedarbības procesā. Darbnīcā, uz sieta savienojot audumu strēmeles un ļaujot vaļu iztēlei un pirkstu veiklībai, katram bija iespēja radīt savu pikseli. Pēc tam mākslinieces Tatjana Nežberte un Sandra Dzilna no tiem izveidos tekstila kolāžu.

Lai mudinātu risināt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu, radītais mākslas darbs pēc tā izveides tiks dāvināts kādai no valsts augstākajām amatpersonām.

“Pikselēšanas darbnīca” ir viena no aktivitātēm kampaņā “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.”, kuras mērķis ir veicināt izpratni un palielināt sabiedrības informētību par personu ar invaliditāti ikdienu, lomu sabiedrībā, diskriminācijas pazīmēm, ar ko nākas saskarties šai sabiedrības daļai. Īstenoto aktivitāšu rezultātā tiks veicināta tolerance un sabiedrības saliedētība starp diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām.

Kopumā norisināsies trīs šādas radošās darbnīcas, trešā noslēdzošā notiks Rīgā – 20. augustā Imantas apkaimes svētkos.

Kampaņu “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” īsteno Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un Sabiedrības integrācijas fonds programmas “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” ietvaros.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa