Mainās cenrādis pakalpojumiem, kas nav saistīti ar NMPD pamatfunkcijām

23. oktobris. 2018

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojuma cenrāža izmaiņas neattiecas uz dienesta pamatfunkciju veikšanu. Dienesta pamatfunkcija ir neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem smagu, dzīvību apdraudošu veselības problēmu gadījumā.

Lielākā daļa no maksas pakalpojumiem, kurus NMPD sniedz ir medicīnas pakalpojumu nodrošināšana pēc iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju pasūtījuma. Retos gadījumos (aptuveni 1% no visiem izsaukumiem) maksas pakalpojumi tiek sniegti arī iedzīvotājiem, bet par to vienošanās tiek panākta pirms NMPD brigādes nosūtīšanas uz izsaukumu. Ņemot vērā operatīvo situāciju NMPD ir tiesības atteikt maksas pakalpojumu sniegšanu.

21. novembrī, Ministru kabinets apstiprināja Veselības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas aktualizē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) maksas pakalpojumu cenrādi atbilstoši faktiskajām izmaksām. Jau ziņots, ka izmaiņas attiecas uz nelielu daļu NMPD sniegto pakalpojumu, piemēram, šobrīd vidēji dienā tiek izrakstīti 12 rēķini par gadījumiem, kad mediķu brigādes izsauktas situācijās, kad nav apdraudēta personas veselība vai dzīvība un medicīniskā palīdzība būtu jāsaņem pie ģimenes ārsta.

NMPD atbilstoši nolikumam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirmsslimnīcas posmā smagu, dzīvību apdraudošu veselības problēmu gadījumā. Šādos izsaukumos palīdzība tiek nodrošināta bez maksas. Papildus tam NMPD sniedz arī maksas pakalpojumus – piemēram, nodrošina medicīnisko palīdzību masu pasākumos, plānveida medicīnisko transportēšanu, veic pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību u. c.

Viens no maksas pakalpojumiem ir arī mediķu brigādes izsaukums situācijās, kad nav apdraudēta personas veselība vai dzīvība un medicīniskā palīdzība būtu jāsaņem pie ģimenes ārsta. Šādos gadījumos dienestam ir tiesības izsaukumā nenosūtīt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, vai arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu par šādu pakalpojumu turpmāk būs jāmaksā 56,56 eiro (šobrīd pakalpojuma maksa ir 40,14 eiro). Vēršam uzmanību – šādos gadījumos dispečers par samaksu informē zvanītāju jau pa tālruni izsaukuma pieteikšanas laikā. Izņēmums var būt situācijas, kad zvanītājs ir maldinājis dispečercentru un mediķi notikuma vietā konstatē nepatiesas informācijas sniegšanu.

Vienlaikus maksas pakalpojumu cenrādis tiek precizēts, izslēdzot no tā pakalpojumus, kuri nav bijuši pieprasīti pēdējo 3 gadu laikā, un papildināts ar jauniem, aktuāliem pakalpojumiem, piemēram, ārsta/neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālista telefona konsultācijām un pacientu medicīnisko transportēšanu no ārvalstīm.

NMPD sniegto maksas pakalpojumu cenas nebija mainītas vairākus gadus un balstījās uz 2011. gadā veiktajiem aprēķiniem. Šogad NMPD veica pakalpojumu izcenojumu aktualizēšanu atbilstoši faktiskajām cenām un secināja, ka tās ir palielinājušās par 37,7%, savukārt atalgojums palielinājies par 47,2% salīdzinājumā ar 2011. gadā aprēķināto cenu, līdz ar to bija nepieciešams pārskatīt dienesta maksas pakalpojumu cenrādi.

*Noteikumu projekts “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

www.vm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa