Centrālās vēlēšanu komitejas ieteikumi Covid-19 profilaksei Rīgas domes vēlēšanās

25. maijs. 2020

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus 29. augustā gaidāmajās Rīgas domes vēlēšanās, CVK apstiprinājusi ieteikumus Covid-19 infekcijas profilaksei Rīgas domes vēlēšanu iecirkņos.

Tie paredz īstenot pasākumus vēlētāju, vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu, darbinieku un vēlēšanu novērotāju aizsardzībai pret inficēšanos ar Covid-19 infekciju, vienlaikus nodrošinot balsstiesīgajiem pilsoņiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un Rīgas domes atlaišanas likumā noteiktās vēlēšanu tiesības.

Ieteikumu sagatavošanā ņemtas vērā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtās rekomendācijas. Konkrēto drošības pasākumu īstenošana gan var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī un speciālistu ieteikumiem, taču Rīgas vēlēšanu komisija sadarbībā ar CVK un Rīgas domi jau veic priekšdarbus, lai neatkarīgi no situācijas, būtu gatavi nodrošināt nepieciešamos veselības aizsardzības pasākumus.

Saistībā ar iecirkņu izvietošanu CVK aicina Rīgas pašvaldību tos neizvietot ēkās, kurās uzturas vīrusa Covid-19 visvairāk apdraudētās grupas, – ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs. Tāpat jānodrošina, ka pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs izvietotajos vēlēšanu iecirkņos laikā, kad iecirknis atvērts vēlētājiem, neuzturas audzēkņi, skolēni, studenti. Gan vēlēšanu dienā, gan iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirkņi jāizvieto pēc iespējas plašākās telpās ar iespēju tās regulāri vēdināt.

Tāpat iecerēts vēlēšanu iecirkņos izvietot informāciju par drošības pasākumiem, kuri jāievēro, uzturoties iecirknī, aicināt vēlētājus dezinficēt rokas un lietot vienreizlietojamos cimdus. Vēlēšanu iecirkņa apmeklētājiem obligāta prasība būs mutes un deguna aizsegs. Tā varēs būt gan sejas aizsargmaska, gan auduma šalle vai respirators. Vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī tiks izsniegta vienreizlietojamā sejas aizsargmaska. Ieteikumi paredz arī aicināt vēlētājus vēlēšanu iecirknī izmantot savus rakstāmrīkus, bet, ja vēlētājam šādas iespējas nav, izsniegt katram vēlētājam savu pildspalvu.

Iekārtojot vēlēšanu iecirkni, ieteikums ir nodrošināt divu metru distanci starp vēlētāju reģistrācijas galdiem, vēlēšanu kabīnēm, aizslietņiem, izvietot norādes uz grīdas, lai vēlētāji ievērotu noteikto distanci un nedrūzmētos. Iecirkņu komisijām viens no uzdevumiem šajās vēlēšanās būs sekot līdzi un organizēt vēlētāju plūsmu tā, lai tiktu ievēroti drošības pasākumi.

Tāpat ieteikumi paredz veikt regulāru iecirkņu telpu uzkopšanu, ar spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem apstrādājot koplietošanas virsmas, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, virsmas tualetēs u.c., kā arī telpu vēdināšana. Šajās vēlēšanās netiks izmantotas arī vēlēšanu kabīnes ar auduma aizkariem, jo aizkari ir virsma, kurai vēlēšanu laikā pieskaras vēlētāji un kuru nav iespējams atbilstoši dezinficēt. Balsošanas aizklātumu šajā gadījumā paredzēts nodrošināt, izkārtojot kabīnes un aizslietņus ar ieeju pret sienu vai pret blakus esošās kabīnes vai aizslietņa slēgto daļu.

Lai no inficēšanās pēc iespējas pasargātu iecirkņu darbiniekus, viņiem būs jāvalkā individuālie aizsarglīdzekļi – vienreizlietojamie gumijas cimdi, sejas maskas, ja nepieciešams, respiratori, kā arī jāizmanto roku dezinfekcijas līdzekļi. Lielākai vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu drošībai varētu tikt lietoti arī sejas aizsargi. Tāpat darbiniekiem, kuri veiks balsu skaitīšanu ir nodrošināmi virsvalki.

Vēlēšanu organizēšanā vēlēšanu iecirkņos vai izbraukumā pie vēlētājiem būs aizliegts piedalīties cilvēkiem ar elpceļu infekcijas pazīmēm. Tādēļ, veidojot vēlēšanu iecirkņu komisijas, katram iecirknim jānodrošina rezerves darbinieki – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu pienākumu izpildītāji, kā arī jāsagatavo plāns rezervistu apziņošanai un nekavējošai iesaistīšanai vēlēšanu nodrošināšanā situācijā, ja iepriekšējās balsošanas dienās vai vēlēšanu dienā slimības dēļ vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi vai darbinieki nevar ierasties darba vietā.

Īpaši drošības pasākumi būs jāievēro arī, nodrošinot balsošanu vēlētāja atrašanās vietās, kā arī slimnīcās un sociālās aprūpes namos. Paredzēts, ka balsošana tiks organizēta tā, lai izvairītos no tieša kontakta starp vēlēšanu komisijas locekli un vēlētāju. Savukārt, ja drošu attālumu vēlēšanu materiālu saņemšanai un nodošanai nebūs iespējams ievērot, vēlēšanu komisijas locekļiem, uzturoties vēlētāja atrašanās vietā, būs jālieto respiratori un citi individuālās aizsardzības līdzekļi.

Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei

CVK ieteikumi vēlēšanās

https://www.cvk.lv/lv/jaunumi/jaunumi/cvk-apstiprina-ieteikumus-covid-19-profilaksei-rigas-domes-velesanas-661

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa