Rīga dimd. Ir iedzīvotāji, kas nerunā

5. februāris. 2012

Piedalījos Rīgas domes rīkotajā forumā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā”. Nozīmīgs pasākums, taču cilvēkiem ar dzirdes defektiem tur piedalīties problemātiski. Nav mums vēl tādu pasākumu, kur uz ekrāna tiktu rādīts teksta pieraksts ar subtitriem! Kaut gan šāda mēroga pasākums varētu būt viens no pirmajiem. Varbūt nākamgad?

Bet tagad parunāšu par citu lietu, kas man ienāca prātā konferenču zālē. Forumā tika uzklausītas tās nevalstiskās organizācijas, kuru pārstāvji varēja ierasties darbadienā, veltot tam praktiski visu dienu. Kā ar tām NVO, kuru vadītāji un aktīvisti tajā laikā strādāja citu darbu un atprasīties nevarēja?

Ir tādas NVO, kuru pārstāvji redzami gandrīz vai katrā lielākā pasākumā. Ir tādas, kuru vadītājiem prasa viedokli par visu ko, un ir tādas… Nu, pavisam neredzamas, nedzirdamas..

Lursoft sarakstos atrodams, šķiet, kāds simts vai pat vairāk biedrību, kas saistīti tikai ar invaliditāti un ar hronisku slimnieku apvienībām. Bet cik no tām darbojas aktīvi? Cik ir pārtraukušas darbību? Cik vēl nav formāli pārtraukušas, bet reāli vairs nepastāv? Kāpēc? Atceros kādreiz pat ļoti aktīvo „Bērnu ar dzirdes traucējumiem vecāku un draugu asociāciju”, kuru pirms kādiem 20 gadiem nodibināja četras nestrādājošas mammas. Bet mammas atsāka darbu, bērni pieauga, jauni biedri laikam netika piesaistīti un asociācija jau pasen kā likvidējusies.

„Staburadze” ar Selgas cepumu akciju vāc līdzekļus digitālo aparātu iegādei vājdzirdīgajiem bērniem. Līdzekļus daudzus gadus vāc arī Ziedot.lv. Bet apvienības šo aparātu lietotājiem vai viņu vecākiem nav.

Ir tāda Starptautiskā vājdzirdīgo federācija IFHOH, Eiropas vājdzirdīgo federācija EFHOH, IFHOHYP – vājdzirdīgo jauniešu organizācija, nedzirdīgi/neredzīgo apvienības, kohleāro implantu lietotāju apvienības. Latvijas pārstāvju nav nevienā no šīm organizācijām. Jo Latvijā šo apvienību nav. Tātad arī viedoklis netiek uzklausīts. Ne Rīgas domē, ne Ventspilī, ne Daugavpilī. Arī Saeimā ne.

Vai vispār ir zināms, kādas biedrības Latvijā vispār nekad nav pastāvējušas, kaut gan ārzemēs tām analogi ir?

Kāpēc nav tādu apvienību? Viegli teikt: nodibiniet! Tiem, kas tā saka, laikam neienāk prātā, ka pastāv datu aizsardzība un cilvēkus ar līdzīgām problēmām apzināt nevar. Neviens ārsts nevar parakāties reģistrācijas kartītēs un teikt: re, lūdzu, te jums būs adreses un telefona numuri! Tā sen vairs nenotiek.

Realitātē ir tā, ka daudzi cilvēki, kuriem ir problēmas, cits citu nepazīst un apvienību nodibināt nevar. Un rezultātā viņus nevalstisko organizāciju forumos un citur nepārstāv neviens.

2012-11-22 01:32:04

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa