Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem prasmju uzlabošanai pieejami gandrīz pieci miljoni eiro

23. jūlijs. 2018

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi, kur biedrība vai nodibinājums projekta īstenošanai varēs saņemt līdz 191 000 eiro - attiecināmās izmaksas 85% apmērā tiks segtas no Eiropas Sociālā fonda (ESF), savukārt 15% - no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu īstenotāji – biedrības vai nodibinājumi – organizēs atbalsta pasākumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, piemēram, sociālo rehabilitāciju, dienas aprūpi un “atelpas brīžus” jeb īslaicīgus diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus.

Tāpat projekta ietvaros finansējums paredzēts materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un speciālistu apmācībai pakalpojumu nodrošināšanai. Paredzēts, ka Eiropas Savienības fondu programmas ietvaros atbalsta pasākumus varēs saņemt 1300 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem.

Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 966 963 eiro, tai skaitā ESF finansējums – 4 221 918 eiro un valsts budžeta finansējums – 745 045 eiro.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē projektu iesniegumus ESF atbalsta saņemšanai biedrības un nodibinājumi var iesniegt CFLA līdz šā gada 20.septembrim.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa