Pilnveidota palīdzība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

25. maijs. 2018

Nevalstiskās organizācijas - biedrības un nodibinājumi, kas specializējušās personu atbalstam konkrētu funkcionēšanas traucējumu jomā, varēs sniegt bērniem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus - dienas aprūpes centra pakalpojumu, aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā, "atelpas brīža" pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus gan bērniem, gan viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm.

To paredz otrdien, 22. maijā, valdības sēdē pieņemtais noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9. 2. 2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem” 9. 2. 2. 3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana”.

Nevalstiskās organizācijas tagad varēs iesniegt projektus, ievērojot, ka viena projekta maksimālais ilgums nepārsniedz 18 mēnešus, un vismaz 12 mēneši plānoti tieši pakalpojumu sniegšanai. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma plānota ne vairāk kā 191 000 eiro un maksimālais vienā projektā atbalstāmo skaits ir 50 bērni.

Minētā pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, lai pilnveidotu bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas. To Labklājības ministrija plāno realizēt no 2018. gada beigām līdz 2023. gadam. Kopējais pasākuma finansējums ir 4,97 miljoni eiro, no kuriem 4,22 miljoni ir ESF un 745 tūkstoši eiro – valsts budžeta finansējums.

www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa