Autisma apvienības jaunumi maijā

15. aprīlis. 2018

Piektdien, 18. maijā plkst 17:30 notiks tējas pēcpusdiena vecākiem un pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar AST: "Kā neproduktīvo laiku pie ekrāniem pārvērst produktīvā." Dalīsimies pieredzē, analizēsim dažādas aplikācijas, kuras palīdz bērniem apgūt dažādas prasmes, kā pārslēgties prom no aplikācijām, kuras rada trauksmi un atkarību un kurās sanāk "iestrēgt", kā arī runāsim, kā strukturēt laiku un atbrīvot vietu citām lietām.

23Šoreiz aicinām vecākus ,pedagogus un citus interesentus, kuru redzeslokā ir bērni no piektās klases un vecāki. Nākamajā mēnesī veidosim šādu pašu pieredzes apmaiņas darbnīcu mazākajiem.

Pieteikšanās: https://goo.gl/forms/0BkCcuSADtgHYDuO2

Piektdien , 25. maijā plkst. 17:30 saruna Gatavojamies skolai.  Vecāki, kuru bērni uzsāks skolas gaitas nākamajā mācību gadā, viskonstruktīvākos sagatavošanās darbus var veikt tieši vasarā. Un tāpat kā citus gadus, Autisma apvienībai vasara būs nopietnākais darba posms. Gatavojam lekcijas skolām par vizuālo atbalstu un vides pielāgošanu, vardarbības prevenciju, uzvedības izaicinājumiem utt. Tāpat ceram, ka līdz rudenim skolām jau būs pieejams SIGNS materiāls autisma pazīmju atpazīšanai skolā. 25. maijā izrunāsim pašu pamatu – runāsim par nozīmīgākajiem izaicinājumiem, skolas gaitas uzsākot, un kā konstruktīvi un harmoniski sagatavoties pašiem, sagatavot vidi un sagatavot skolu. Mīļi aicinām arī pievienoties pedagogus, kuri jau ir uzzinājuši, ka viņu klasē būs bērni ar autiskā spektra traucējumiem!

Pieteikšanās: https://goo.gl/forms/0BkCcuSADtgHYDuO2

Ņemot vērā uzkrāto pieredzi pus gada garumā Lavijas Autisma apvienībai ir iecere sadarbībā ar Autisma kabinetu nodarbināt uz pusslodzi zinošu, dzīvesgudru un empātisku vecāku vai kādu citu autisma jomai tuvu stāvošu cilvēku ar atbilstošu izglītību uz pusslodzi. Ja jums ir laiks vai ja zināt kādu cilvēku, kuram būtu visas kvalitātes, lai viņš varētu veikt šo īpašo darbu – konsultēt ģimenes, kuras tikko ir saņēmušas autisma diagnozi vai ģimenes, kuras ir kādā sarežģītā dzīves posmā un meklē konsultācijas un atbalstu, sūtiet CV uz info@autisms.lv , labi?

Uzruna juridiskajiem prātiem:

Šis ir nozīmīgs laiks, jo, mainās izglītības sistēma. Ir svarīgi atrast, paredzēt, aizsargāt (no nepazaudēt) bērnu ar autiskā spektra traucējumiem vietu šajā, un šis ir konstruktīvs mirklis, kad varam ietekmēt bērnu nākotni, sniedzot savus atzinumus Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām” projektam, grozījumos “Vispārējās izglītības likumā”. °Grozījumi Izglītības likumā”, “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” utt.
Es vēlos uzrunāt tos vecākus, skolu vadītājus, speciālistus un citus prātus, kuri ir iedziļinājušies, kuri ir gatavi iedziļināties un formulēt visu juridiski precīzi MK noteikumu un likumu valodā – vai mēs būtu gatavi mobilizēties, iepazīties ar jaunajiem noteikumiem un iesniegt grozījumu priekšlikumus?

Tāpat lūdzu jūsu priekšlikumus – kā vislabāk organizēt diskusijas? Vai veidot atvērto failu?  Tikties? Veidot virtuālu platformu?

Mūsu studentu ziņas

Mīļie pedagogi, vecāki un citi!!! Patiešām lūdzam veltīt laiku un aizpildīt šīs daudzās anketas, jo tas ir tik svarīgi, ka Latvijā tiek veikti zinātniskie pētījumi autisma jomā. Studenti, kuri veic šādus pētījumus,  nākotnē būs mūsu labākie autisma speciālisti. 🙂

Latvijas Universitātes pedagoģijas doktora programmas studente Vita Voitkāne strādā pie promocijas darba pētījuma “Skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā Latvijā un Itālijā”.  Ļoti ceram Latvijā sastapt un ieinteresēt atsaucīgus vecākus, kas veltī aptuveni 10 – 15 minūtes no sava laika, lai palīdzētu iedziļināties šajā jautājumā, kas ļautu apkopot Latvijas skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem pieredzi Latvijas izglītības sistēmā un vecāku viedokli. Tādēļ ir nepieciešama aktīva tieši Jūsu piedalīšanās. Ar pētījuma rezultātiem varēs iepazīties Latvijas Universitātes promocijas darbu datu bāzē un tiks arī publicēti raksti par šo pētījumu, informācija par kuriem būs atrodama Latvijas Autisma apvienības mājas lapā.

Liels paldies par vērtīgo sadarbību!

Anketa skolotājiem: https://goo.gl/forms/A44EsQHYEx3GKUUT2

Anketa vecākiem: https://goo.gl/forms/xYoRbpWARqalkT2K2

Lonija Ilgaža, RSU maģistra studiju programmas Rehabilitācija studente lūdz piedalīties pētījumā vecākus vai aizbildņus bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kuri ir vecumā no 2 – 7 gadiem. Pētījuma mērķis ir noskaidrot un analizēt rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Jūsu atbildēm piekļūst tikai pētījuma autors un pētījuma publicēšanai dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Anketas izpildīšanas laiks apmēram 10 min. https://webanketa.com/forms/68t30csj6gqp2s1q6sk6cr9k/

Mūsu draugu ziņas:

LM mājas lapā ir publicēta informācija par NVO konkursu, kura ietvaros ir  iespēja pieteikt projektu ar max. finansējumu līdz  25 000 EUR.
Konkursa mērķi ir: veicināt sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta attīstību senioriem, personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem un ģimenēm ar bērniem; finansēt NVO jaunrades projektus labklājības jomā; sekmēt projekta rezultātu izplatīšanu un to pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Informāciju par konkursu (nolikums, prioritārās jomas un atbalstāmās aktivitātes, iesnieguma veidlapa, utt.) atradīsiet šajā saitē: http://www.lm.gov.lv/news/id/7848 .

Ja kāds rakstīs projektu personu ar autismu iekļaušanai, Latvijas Autisma apvienība ar prieku iedos atbalsta vēstuli 🙂
Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” līdz 2019. gada novembra beigām īstenos Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu. Atbalsta personas pakalpojums ir pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj atbalstāmajai personai pašai pieņemt sev nozīmīgus lēmumus, palīdz paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām. Sīkāka informācija http://zelda.org.lv/atbalsta-personas-pakalpojums
Zviedrijas vēstniecība ielūdz uz filmu ”Jaukie cilvēki” un projekta ”Migrācijas stāsti – Tad un Tagad” atklāšanu 25. aprīlī, plkst. 14-00, Latvijas Nacionālā bibliotēkā. “Jaukie cilvēki” ir stāsts par jaunu cilvēku grupu no Somālijas, kas bēgot no kara ir nonākuši Zviedrijā. Ar vietējā uzņēmēja palīdzību viņi izveido pasaulē pirmo somāliešu bendija komandu, kas viņus aizved aizraujošā ceļojumā līdz Sibīrijai. Filmas stāsts ir par rasismu, bailēm no svešā un drosmi pamēģināt darīt kaut ko tādu, ko neviens cits vēl nav darījis.  Pēc filmas visi mīļi aicināti uz fotoizstāžu “Migrācijas stāsti – Tad un Tagad” atklāšanu un pieņemšanu plkst. 16-30 LNB -1. stāvā, pie Konferenču centra. Plkst. 17-00 – dokumentāla filma “Bēgļu laivām pa pēdām” un diskusija ar projekta vadītājiem LNB -1. stāvā. Pieteikšanās saite: http://ej.uz/LNB25aprilis

Aicinām rezervēt datumus:

4. jūnijā 10:00 – 18:00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 notiks unikālas apmācības “Agrīnā autisma intervence: Denveras modelis” (Early Start Denver Model). Šī metode 2012. gadā tika atzīta par vienu no 10 nozīmīgākajiem medicīnas atklājumiem pasaulē. Apmācības organizē Kalifornijas Universitātes Davis MIND institūts (MIND – Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders).
Tā paredzēta bērniem no 12 mēnešu līdz 4 gadu vecumam. Pētījumi liecina, ka šī metode uzlabo smadzeņu funkcionēšanu, normalizē smadzeņu aktivitāti, izteikti palīdz uzlabot valodas attīstību un adaptācijas spējas, mazina autisma simptomus, kā arī uzlabo intelekta koeficientu par 18 punktiem, salīdzinot ar 4 punktiem citās intervencēs. Speciālista pārraudzībā šo pieeju, kas prasa aptuveni 20 stundas nedēļā, var īstenot paši vecāki; konsultants palīdz tikai 1 – 2 h nedēļā.
Pasākums būs angļu valodā, tiks nodrošināts tulkojums.

Pieteikšanās: www.ej.uz/denvera

Latvijas Autisma apvienības konference “Labā prakse autisma jomā 2018.” notiks šī gada 14. un 15. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Aicinām sūtīt savus ieteikumus lekcijām, kādus vietējos un starptautiskos lektorus vēlaties dzirdēt, praktiskajām darbnīcām, talantu pasākumiem un citām aktivitātēm!

Un vēl…

Esam izveidojuši facebook domubiedru grupu, kur ir iespējas uzdot jautājumus, dalīties ar kontaktiem, resursiem, savu pieredzi un idejām. Paldies visiem, kuri pievienojušies. Šī varētu būt arī vide dažādām jaunākām publikācijām un citām aktualitātēm. Aicinām pievienoties gan vecākus, gan speciālistus un  brīvprātīgos, gan pedagogus un arī, protams, jauniešus un  pieaugušos spektrā.

https://www.facebook.com/groups/1632980283603815

Tāpat esam izveidojuši Facebook domubiedru grupu Vizuālais atbalsts https://www.facebook.com/groups/343095856047347  , kurā aicinām pievienoties gan vecākus, gan speciālistus, pedagogus un atbalsta personālu un citus interesentus. Droši uzdodiet jautājumus tur – palīdzēsim sagatavot individuālus materiālus, sociālos stāstus, kā  arī izdrukāt, laminēt un sagatavot tos darbam.

Ar cieņu
Līga Bērziņa
Latvijas Autisma apvienība
29454011
http://www.autisms.lv
http://www.facebook.com/autisms

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa