Aptauja “Diskriminācija augstākās izglītības iestādēs”

26. aprīlis. 2023

Latvijas Studentu apvienība (LSA) sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) ir izstrādājusi aptauju “Diskriminācija augstākās izglītības iestādēs”. Tās mērķis ir noskaidrot, ar kāda veida diskrimināciju augstākās izglītības iestādēs saskaras studējošie, akadēmiskais un vispārējais personāls.

Šobrīd Latvijā trūkst padziļinātas analīzes par diskriminācijas izpausmēm un gadījumiem Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kas atspoguļotu diskriminācijas gadījumus un statistiku augstskolās un koledžās. Šīs aptaujas dati būs nozīmīgi, lai novērtētu, kāda šobrīd ir situācija augstākās izglītības vidē un īstenotu diskriminācijas novēršanas un iekļaujošas vides veicinošus pasākumus.

LSA un LU aicina ikvienu studējošo, kā arī akadēmisko un vispārējo personālu aizpildīt aptauju un sniegt informāciju par pieredzēto diskrimināciju augstākās izglītības vidē gan par sevi, gan līdzcilvēkiem. Jo vairāk informācijas tiks sniegta par konkrētajiem gadījumiem, jo noderīgāki būs aptaujas dati, izprotot reālās situācijas, ar kādām nākas saskarties augstākās izglītības iestādēs. 

Saite uz aptauju pieejama šeit: https://ej.uz/diskriminacijasaptauja

Aptaujas dati ir anonīmi un tiks izmantoti apkopotā veidā. Tās aizpildīšanas laiks ir aptuveni 15 minūtes. Aptaujas izpildes termiņš – šī gada 26. maijs.
 

Lūdzam ar aptauju dalīties ar studējošajiem, akadēmisko un vispārējo personālu Jums ērtos veidos, lai saņemtu pēc iespējas lielāku respondentu skaitu. 

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit: https://www.lsa.lv/aicinam-aizpildit-aptauju-par-diskriminaciju-augstakas-izglitibas-iestades

Pielikumā nosūtu vizuālos materiālus, kurus droši varat izmantot aptaujas izplatīšanai jums ērtos veidos!

Jautājumu un papildu informācijas nepieciešamības gadījumā droši sazinieties ar liva.vaivade@lsa.lv vai renars.kairis@lu.lv

ENG

The Student Union of Latvia (LSA) in cooperation with the University of Latvia (UL) has made a “Discrimination in Higher Education Institutions” survey to gather information about what kind of discrimination students, academics and general staff encounter in the higher education institutions.

Currently, in Latvia, there is a lack of in-depth analysis of the manifestations and cases of discrimination in Latvian higher education institutions, which would reflect the cases and statistics of discrimination in universities and colleges. The data of this survey will be important to assess the current situation in the higher education environment and to implement measures to prevent discrimination and promote an inclusive environment.

LSA and UL invite students, academic and general staff to fill out the survey and provide information about experienced discrimination about themselves and their peers. The more information is provided about the specific cases, the more useful the survey data will be in understanding the real situations faced in higher education institutions.

The survey is available here: https://ej.uz/discriminationsurvey

 The survey is anonymous and the data obtained will be used only in an aggregated form. Time required to fill out the survey – about 15 minutes.  The survey deadline is May 26th, 2023. 

Please share the survey with students, academic and general staff of higher education institutions in ways convenient for you in order to receive the largest possible number of respondents. 

You can find out more about the project here: https://www.lsa.lv/aicinam-aizpildit-aptauju-par-diskriminaciju-augstakas-izglitibas-iestades

I have attached visual materials you can use to distrubute the survey in ways that are convenient for you!

If you have questions or need additional information, please contact  liva.vaivade@lsa.lv or renars.kairis@lu.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa