Atvērto durvju dienas SIVA. Izvēlies profesiju!

14. aprīlis. 2021

Šogad Sociālās integrācijas valsts aģentūras izglītības iestāžu Atvērto durvju dienu pasākumi “Izvēlies savu nākotnes profesiju kopā ar SIVA” norisināsies 20., 21. un 22.aprīlī – tiešsaistē, Zoom platformā.

SIVA plakāts

Piesakies līdz 16.aprīlim aizpildot reģistrācijas formu. Ikviens interesents pasākumiem varēs sekot līdzi arī SIVA Facebook kontā!

Tiešsaistē būs iespēja satikt programmu vadītājus, SIVA speciālistus, skolu absolventus un viņu darba devējus, kā arī varēs saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem!

Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā mācības SIVA izglītības iestādēs ir bez maksas!

Piedāvājam iespēju piedalīties 5 dažādos Atvērto durvju dienu pasākumos:

 

Ja Tevi interesē darbs ar cilvēkiem, datiem vai precēm, tiekamies tiešsaistē – Zoom platformā – 20.aprīlī plkst. 11.00!

Tiešsaistē satiksi programmu vadītājus, SIVA speciālistus, skolu absolventus un viņu darba devējus.

Uzzināsi, kā kļūt par:

 • rūpniecības komercdarbinieku – strādā ražošanas uzņēmumā, piem., iepirkšanas un preču realizācijas daļā, noliktavā, grāmatvedībā, personāldaļā. Izprot ražošanas procesa organizācijas pamatprincipus, var nodarboties ar materiālo resursu plānošanas, sagādes, produkcijas realizācijas jautājumu risināšanu, var veikt saimnieciskas darbības analīzi, ar loģistiku un preču realizāciju saistīto darbību uzskaiti, tirgus situācijas izpēti u.tml.;
 • tirdzniecības zāles darbinieku – strādā mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikalos. Izprot preču izvietošanas principus tirdzniecības zālē un plauktos, var veikt to iekraušanu, pārvietošanu, izkraušanu, izvietošanu plauktos un vitrīnās, var pieņemt preces pēc daudzuma un kvalitātes, pārbaudīt to atbilstību dokumentiem un tirdzniecības prasībām, prot apkalpot klientus, strādāt ar dokumentāciju tirdzniecības jomā;
 • noliktavas darbinieku – strādā noliktavās. Pārzin noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku;
 • lietvedi – strādā iestādēs, uzņēmumos, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās u.c. Veic dokumentu uzskaiti, reģistrāciju, pieņemšanu, nosūtīšanu, izpildes kontroli un saglabāšanu. Veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo oriģināla atvasinājumus, kā arī atbild uz korespondencēm un savas kompetences ietvaros sazinās ar klientiem, izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus;
 • personāla speciālistu – kārto personāla lietvedību, sagatavo personāla statistikas pārskatus, organizē darbinieku atlasi, izvēlas konkrētajā situācijā labāko kandidātu meklēšanas veidu, novērtē un veido darbinieku motivācijas sistēmu, veic anketēšanas procesu un intervēšanu;
 • grāmatvedi – veic finanšu analīzi un interpretē rādītāju izmaiņas, reģistrē saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros, sagatavo finanšu pārskatus, nodokļu deklarācijas, operatīvos vadības un statistikas pārskatus;
 • komercdarbības speciālistu – veic tirgus izpēti, mārketinga plāna izstrādi un īstenošanu, sagatavo informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu, pērk un pārdod preces, veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem.

Ja Tevi interesē datorzinātnes, tiekamies tiešsaistē – Zoom platformā – 21.aprīlī plkst. 11.00!

Tiešsaistē satiksi programmu vadītājus, SIVA speciālistus, skolu absolventus un viņu darba devējus.

Uzzināsi, kā kļūt par:

 • datorsistēmu tehniķi – strādā mazās organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem: uzstāda, konfigurē, diagnosticē, novērš kļūmes un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, sniedz konsultācijas par datortehniku, programmatūru un biroja tehniku. Brīvi pārvalda lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanas un datorlietotāju darba procesu automatizēšanu, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas;
 • informācijas ievadīšanas operatoru – strādā veikalos, tirdzniecības centros, vairumtirdzniecības bāzēs, preču noliktavās. Ir prasmes darbā ar datoru, prot izmantot lietojumprogrammas, ievadīt informāciju datu bāzē;
 • datorsistēmu un datortīklu administratoru – uzstāda un konfigurē datortehniku, veic datortehnikas remontus, instalē un konfigurē programmatūru, administrē servisu un failu sistēmu, nodrošina datorsistēmas un datortīklu drošību, sniedz atbalstu lietotājiem, kā arī dokumentē informācijas tehnoloģiju infrastruktūru;
 • programmētāju – prot lietot programmatūras izstrādes rīkus, veidot un atkļūdot programmas, projektēt algoritmus un datu struktūras, analizēt programmas kodu, programmē, izmantojot interneta tehnoloģijas, lieto programmatūras testēšanas paņēmienus, veic sistēmu analīzi un projektēšanu.

 

Ja Tevi interesē speciālistu “ar zelta rokām” darbs, tiekamies tiešsaistē – Zoom platformā – 21.aprīlī plkst. 14.00!

Tiešsaistē satiksi programmu vadītājus, SIVA speciālistus, skolu absolventus un viņu darba devējus.

Uzzināsi, kā kļūt par:

 • elektroiekārtu montētāju – veic darbu elektronikas remonta uzņēmumos, elektronikas tirdzniecības uzņēmumos, uzņēmumos ar programmējamo automātisko vadības sistēmu. Elektronikas montētājs montē un remontē elektromehāniskas ierīces;
 • montāžas darbu atslēdznieku – var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves un aparātbūves uzņēmumos, atslēdznieku mehāniskās apstrādes un montāžas iecirkņos un prot apstrādāt detaļas, izgatavot vienkāršas detaļas, montēt, remontēt, un pārbaudīt tās, veikt ierīču apkopi, asināt vienkāršus darba instrumentus;
 • galdnieka palīgu – kvalificēta speciālista vadībā spēj veikt koksnes mehānisko apstrādi, izgatavot sagataves no koka un koksnes plātņu materiāliem, kā arī izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus;
 • surdotulku – prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā.

Ja Tevi interesē viesmīlība un ēdienu gatavošanas māksla, tiekamies tiešsaistē – Zoom platformā – 22.aprīlī plkst. 11.00!

Tiešsaistē satiksi programmu vadītājus, SIVA speciālistus, skolu absolventus un viņu darba devējus.

Uzzināsi, kā kļūt par:

 • pavāru – pavārs ir ēdināšanas uzņēmuma darbinieks, kurš gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti, vada ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti;
 • pavāra palīgu – pavāra palīgs strādā ēdināšanas uzņēmumos: veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo vienkāršus ēdienus un piedevas, gatavo kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātu;
 • konditora palīgu – strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus. Prot sagatavot izejvielas darbam, gatavot vienkāršākos rauga mīklas izstrādājumus, smilšu mīklas cepumus, sagatavot sāļos pildījumus un apdares sausos pusfabrikātus;
 • viesnīcu pakalpojumu organizatoru – prot uzņemt viesus viesnīcā, sagatavot telpas viesu uzņemšanai, veikt viesu apkalpošanu restorānā, realizēt viesnīcas personāla vadību, plānot struktūrvienības finanses, kontrolēt finanses, vadīt pakalpojumu pārdošanu, pārzina svešvalodas profesionālajā jomā.

Ja Tevi interesē praktiski un radoši darbi, tiekamies tiešsaistē – Zoom platformā – 22.aprīlī plkst. 14.00!

Tiešsaistē satiksi programmu vadītājus, SIVA speciālistus, skolu absolventus un viņu darba devējus.

Uzzināsi par:

 • šuvēja palīgiem;
 • apdrukas tehnoloģijām;
 • veļas mazgātājiem un gludinātājiem;
 • dārzkopjiem;
 • floristiem.

Piesakies līdz 16. aprīlim, aizpildot reģistrācijas formu vai seko līdzi pasākumam SIVA Facebook kontā.

Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā mācības SIVA izglītības iestādēs ir bez maksas!

 

Savu specialitāti atradīs arī personas ar garīga rakstura traucējumiem: 

 

SIVA plakāts

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa