Apeirons ar Valsts prezidentu pārrunā jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā

24. janvāris. 2023

24. janvārī Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”, Latvijas Nedzirdīgo Savienības, Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrības “Redzi mani” un Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu.

Valsts prezidents E. Levits atzinīgi novērtēja organizāciju darbu cilvēku ar invaliditāti labā un kopējās sabiedrības izglītošanā: “Mēs visi veidojam tādu sabiedrību, kurai pieder ikviens Latvijas iedzīvotājs. Laika gaitā situācija uzlabojas, bet, protams, vienmēr var labāk, un potenciāls ir liels,” par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu kopējos sabiedrības procesos teica Valsts prezidents E. Levits. Valsts prezidents apliecināja, ka arī turpmāk iestāsies par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.

Tikšanās laikā kā būtiskāko jautājumu iekļaujošākas sabiedrības veidošanā organizāciju pārstāvji joprojām min vides pieejamību. Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis norādīja par cilvēku ar invaliditāti ierobežoto dalību vēlēšanās, jo vēlēšanu iecirkņi atrodas telpās, kuras cilvēkiem ar kustību traucējumiem nav pieejamas. Tāpat “Apeirons” valdes priekšsēdētājs aktualizēja problēmjautājumus izglītības, nodarbinātības un sabiedrības izglītošanas jomās, kuru atrisināšana stiprinātu personu ar invaliditāti līdzvērtību, neatkarību un patstāvību.

Savukārt Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta pārstāvji rosināja Valsts prezidentu aktualizēt jautājumu par specializēta finansējuma pieejamību nevalstiskajām organizācijām, kas ikdienā pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses. Tāpat viņi aicināja valsts pārvaldes un publiskās pārvaldes institūcijas aktualizēt pakalpojumu pieejamību.

Valsts prezidents E. Levits tikšanās laikā saņēma unikālu mākslas darbu – tekstila kolāžu, kuru veidojuši vairāk nekā 200 cilvēki ar invaliditāti un līdzcilvēki, lai pievērstu sabiedrības uzmanību nepieciešamībai risināt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu.

Fotogrāfijas: https://www.flickr.com/photos/valstsprezidents/albums/72177720305487359

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa