Kam izmaksās 200 EUR pabalstu?

25. marts. 2021

Latvijas iedzīvotājiem, kuri no 1. marta līdz 6. aprīlim saņem Latvijas pensiju, atlīdzību vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (nodrošinājuma pabalsts), tiks izmaksāts vienreizējs valsts atbalsta maksājums 200 eiro apmērā. Arī tad, ja pensijas vai nodrošinājuma pabalsta izmaksa pārtraukta, personai var būt tiesības uz vienreizējo pabalstu. To saņems arī personas, kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksā bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana. Taču būs arī situācijas, kad 200 eiro pabalstu nemaksās. Visus gadījumus aptver likumā noteiktais.

 

 • Lielai daļa iedzīvotāju – Latvijas pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji – aprīlī saņems 200 eiro pabalstu.
 • Papildu 200 eiro pabalstu izmaksās tiem, kuri saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana.
 • Nosakot tiesības uz 200 eiro pabalstu apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības un nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, tiks skatīts arī tas, vai par bērnu ir piešķirts pirms tam likumā paredzētais 500 eiro atbalsta maksājums.
 • 200 eiro pabalsts paredzēts visiem kopšanas pabalsta saņēmējiem neatkarīgi no tā, vai cilvēkam jau ir piešķirts 200 eiro pabalsts kā pensijas, atlīdzības vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai vienreizējs 500 eiro atbalsts par bērnu.
 • Pabalstu izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Lai to saņemtu, iesniegums nav nepieciešams.
 • Vienreizējs maksājums pandēmijas apstākļos lielai Latvijas iedzīvotāju daļai paredzēts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma grozījumos, kas jau ir stājušies spēkā 13. martā. Likumā noteikts, ka 200 eiro pabalstu izmaksās aprīlī. Ja tiesības uz šo pabalstu radīsies pēc 2021. gada 1. marta, tad to izmaksās 30 dienu laikā, tātad maksājums var tikt izmaksāts arī vēlāk nekā aprīlī.

Kuru VSAA pakalpojumu saņēmējiem maksās 200 eiro?

VSAA aprīlī izmaksās vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā Latvijā dzīvojošajām personām, kuras laikposmā no šā gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām (pašreiz noteiktais datums ir 6. aprīlis) saņem Latvijas:

 • vecuma pensiju (tostarp priekšlaicīgi);
 • invaliditātes pensiju;
 • apgādnieka zaudējuma pensiju;
 • speciālo valsts pensiju (to maksā bijušajiem Latvijas Augstākās padomes deputātiem);
 • atlīdzību par darbspēju zaudējumu;
 • atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
 • izdienas pensiju, ja ir sasniegts pensijas vecums, taču vecuma pensija nav piešķirta.
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana (kopšanas pabalsts).

Visiem kopšanas pabalsta saņēmējiem -200 EUR

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu un pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, maksā tad, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir atzinusi tā nepieciešamību ļoti smagos invaliditātes gadījumos.

Kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks maksāts vienreizējais 200 eiro pabalsts.

Ja persona saņem pensiju, atlīdzību vai nodrošinājuma pabalstu un vienlaikus arī kopšanas pabalstu, tad 200 eiro pabalsts tiks piešķirts divkāršā apmērā, jo kopšanas pabalsta saņēmējiem tas ir paredzēts arī tad, ja tiek saņemts kāds cits pakalpojums.

Vienreizējais 200 eiro pabalsts tiek piešķirts visiem kopšanas pabalsta saņēmējiem neatkarīgi no tā, vai cilvēkam jau ir piešķirts vienreizējs 200 eiro pabalsts kā pensijas, atlīdzības vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai vienreizējs 500 eiro atbalsts par bērnu.

Ja pensijas vai pabalsta izmaksa no 1. marta līdz 6. aprīlim pārtraukta vai atjaunota

Ir dažādas situācijas, kad piešķirto pensiju vai pabalstu kādu laiku nemaksā vai izmaksa pārtraukta vai pēc pārtraukuma atjaunota. Ja šāda situācija “iekritīs” laikā no 1. marta līdz 6. aprīlim, arī šajos gadījumos cilvēki saņems 200 eiro pabalstu.

Kā piešķirs 200 eiro, ja regulāri tiek saņemti vairāki pakalpojumi

Ja persona vienlaikus saņem vairākus pakalpojumus (izņemot kopšanas pabalstu), pēc kuriem nosaka tiesības uz 200 eiro pabalstu, tad to piešķirs pie viena no pakalpojumiem.

Kā un vai maksās 200 eiro, ja persona atrodas valsts aprūpē

Ja piešķirtā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksa ir pārtraukta, jo pabalsta saņēmējs ir nodarbināts, atrodas valsts sociālās aprūpes centrā (SAC) vai cietumā, tad personai ir tiesības uz vienreizējo pabalstu.

Ja personai, kura atrodas SAC, kopšanas pabalsta izmaksa ir pārtraukta, jo izdevumus par personas uzturēšanos tajā pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība, tad tiesību uz 200 eiro pabalstu pie kopšanas pabalsta nav (jo kopšanas pabalstu cilvēks nesaņem).

200 eiro pabalsts netiek piešķirts tiem kopšanas pabalsta saņēmējiem, kuri paši vai bērns, par kuru tiek maksāts kopšanas pabalsts, atrodas cietumā vai ievietoti valsts SAC.

 

 

Kuru VSAA pakalpojumu saņēmējiem maksās 200 eiro?

VSAA aprīlī izmaksās vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā Latvijā dzīvojošajām personām, kuras laikposmā no šā gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām (pašreiz noteiktais datums ir 6. aprīlis) saņem Latvijas:

 • vecuma pensiju (tostarp priekšlaicīgi);
 • invaliditātes pensiju;
 • apgādnieka zaudējuma pensiju;
 • speciālo valsts pensiju (to maksā bijušajiem Latvijas Augstākās padomes deputātiem);
 • atlīdzību par darbspēju zaudējumu;
 • atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
 • izdienas pensiju, ja ir sasniegts pensijas vecums, taču vecuma pensija nav piešķirta.
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana (kopšanas pabalsts).

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa