02 Mar

2. martā saruna par vizuālo atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām

2. marts. 2022

Aktuālajā sarunā viesosies Nellija Repina - projekta "Vizuālais atbalsts vadītāja", jaunieša ar invaliditāti mamma.

Aktuālā saruna
Sveicināti dārgie skatītāji un klausītāji, 2. martā notiks mūsu kārtējā tikšanās „Santa Survila. Aktuālā saruna. Vizuālais atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām”.
Aicinu jūs pievienoties sarunai un uzdot interesējošus jautājumus!
Sarunu vadīs Santa Survila, biedrības “Wings for Wheels” valdes locekle, sociālā eksperte un sociālais mentors. Sarunā piedalīsies Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.
Saņemti daudz jautājumi, uz kuriem kopā meklēsim atbildes Aktuālās sarunas tiešraides laikā.
Uzzināsim par izglītības sistēmu īpašajiem bērniem un to kā īpašo bērnu attīstībā un izglītošanā palīdz Nelijas Repinas daudzu gadu garumā izlolotaiss projekts “Vizuālais atbalsts”, kas savu attīstību ir uzsācis 2006. gadā ar nepieciešamību dēlam, tolaik vēl mazajam Nilam veidot mazliet atšķirīgus, skaidrākus un saprotamākus mācību materiālus.
Stāsta Nellija: “Nila savdabīgais skatījums uz pasauli deva iespēju savādāk uz to paskatīties arī man. Gadiem ejot, manas zināšanas par vizuālo atbalstu, tā veidiem, nepieciešamību, efektivitāti pieauga. Tika iegūts maģistra grāds pedagoģijā, apmeklēti semināri, iegūti sertifikāti, pieredze dažādu metodisko materiālu izstrādē, dalība starptautiskajās konferencēs, Erasmus + projektos un zinātniskajos pētījumos. Pēdējos gados ir iznākušas arī vairākas zinātniskās publikācijas.”
Nellija ir 17 gadīga jaunieša ar smagu invaliditāti mamma, daudzus gadus darbojusies LAA (konferenču organizēšana, semināru un darbnīcu organizēšana un vadīšana, konsultēšana, dalība dažādās darba grupās). Tēmas vienmēr bija saistītas ar vizuālo atbalstu, palīdzības iespējam mācību procesā – atbalsta mehānismiem, atgādnēm, kā arī speciālās izglītības sistēmu, izglītības iespējam, atbalsta iespējam un visu ar to saistīto. Fokuss – bērni ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem un autismu.
Atceraties! Vienu no aktīvākajiem sarunas dalībniekiem gaida balva.
Aktuālā saruna ir noderīga iespēja satikt cilvēkus no valsts iestādēm, ministrijām un citu jomu vadošos pārstāvjus, veidot dialogu, uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
Aktuālā saruna tiks straumēta Santas Survilas Facebook profilā un Santas Survilas sociālo konsultāciju grupā.
Aktuālās sarunas saite tiešraidei: https://www.facebook.com/santa.survila

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa