Likumā plāno noteikt institūcijas, kuras būs tiesīgas apstrādāt Invaliditātes informācijas sistēmas datus
Plāno noteikt virkni institūciju, kurām būs tiesības apstrādāt Invaliditātes informācijas sistēmā iekļauto informāciju saistībā ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, tostarp personas datus, liecina Ministru kabineta komitejas sēdē atbalstītie grozījumi Invaliditātes likumā.
Tiesības apstrādāt informāciju būs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK), Labklājības ministrijai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Valsts darba inspekcijai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam, VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija", biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo savienība" un biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība".

Tāpat piekļūt datiem varēs Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, VSIA "Autotransporta direkcija", Nacionālais veselības dienests, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, Valsts probācijas dienests, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Uzturlīdzekļu garantiju fonds, pašvaldības un to izveidotās institūcijās, kuras nodrošina pakalpojumus vai nodokļu un nodevu atlaides personām ar invaliditāti, bāriņtiesas, elektroenerģijas sadales sistēmas operators un Izglītības un zinātnes ministrija.

Likumprojektā noteikts, ka informācijas sistēmas pārzinis ir VDEĀVK. Informācijas sistēmā tiek iekļauti dati par ekspertīžu veikšanu, personu funkcionēšanas ierobežojuma novērtējumu, pieņemtajiem lēmumiem, izsniegtajiem ieteikumiem un atzinumiem sociālo pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu nodrošināšanai, izsniegtajām invaliditātes apliecībām. Informācijas sistēma nodrošina centralizētu datu apstrādi, kas paātrina to apstrādi, vienlaicīgi samazinot laiku, kas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Konkrēti sistēmā iekļaujamie dati, to apjoms, datu apstrādes noteikumi un kārtība, kā arī institūciju sadarbības noteikumi tiks noteikti Ministru kabineta noteikumos. Šie noteikumi jāpieņem līdz 2018.gada 1.jūlijam.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *