Deinstitucionalizācijas projektā Rīgas reģionā izstrādāti individuālie sociālās aprūpes plāni 1529 personām
Deinstitucionalizācijas projektā Rīgas plānošanas reģionā (RPR) izstrādāti 1529 individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centrā un personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Noslēgusies iedzīvotāju ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuāla izvērtēšana. Kopumā ir izstrādāti 490 individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, 398 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā arī 641 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Balstoties uz šiem rezultātiem, pašvaldības lems par konkrētu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu savā teritorijā, kas būtu tuvāk šo iedzīvotāju dzīvesvietai. Šo pakalpojumu labāka un ērtāka pieejamība dzīvesvietai ļaus nodrošināt daudz lielāku šo personu patstāvīgumu un sekmīgāku iedzīvošanos sabiedrībā kopumā, skaidro RPR pārstāve Inese Ozoliņa.

Personām ar garīga rakstura traucējumiem tika noteikta nepieciešamība pēc tādiem pakalpojumiem kā aprūpes mājās, dienas aprūpes centri, specializētas darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuāls atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Attiecībā uz bērniem ar invaliditāti pašvaldībās tika izvērtēta nepieciešamība pēc noteiktiem rehabilitācijas pakalpojumiem, piemēram, psihologa atbalsts, fizioterapija, dienas centra pakalpojumi un citi. Projekta laikā jau ir pieejami atsevišķi atbalsta pasākumi šo bērnu vecākiem, piemēram, "atelpas brīdis", nodrošinot bērna atstāšanu speciālistu aprūpē uz noteiktu laiku.

RPR projekts tiek īstenots ar nosaukumu "Sirdsdomas jaunai dzīvei". Projektā piedalās Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā RPR pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īsteno Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas projektu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs.

Deinstitucionalizācijas projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Deinstucionalizācijas laikā tiek veikts individuālo vajadzību izvērtējums visiem mērķa grupas bērniem un pieaugušajām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Balstoties uz šiem izvērtējumiem, katrai personai tiek izstrādāts individuāla atbalsta plāns, tai skaitā patstāvīgas dzīves veicināšanai. Tāpat tiek nodrošinātas apmācības speciālistiem un informatīvi un izglītojoši pasākumi.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *