Liepājā paplašina veselības aprūpes pabalsta saņēmēju loku
Liepājas dome nolēmusi paplašināt veselības aprūpes pabalsta saņēmēju loku, atceļot ierobežojumu attiecībā uz dzīvesvietas deklarēšanas ilgumu pabalsta saņemšanai.
Liepājas dome veikusi grozījumus saistošajos noteikumos "Par veselības aprūpes pabalstu", lai pašvaldība varētu vairāk palīdzēt krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, daļēji kompensējot izdevumus par veselības aprūpi. Līdz šim veselības aprūpes pabalstu varēja saņemt tikai tās maznodrošinātās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta pēdējos 12 mēnešus bijusi Liepājā. Pēc grozījumu stāšanās spēkā šis ierobežojums tiks atcelts un pabalstu varēs saņemt arī personas, kuru deklarētā dzīvesvieta Liepājā ir mazāku laika posmu. Šādas izmaiņas saistošajos noteikumos veiktas, lai nodrošinātu vienotu attieksmi atbalsta saņemšanai ģimenēm, kuras laikā līdz veselības aprūpes pabalsta pieprasīšanai ir mainījušas deklarēto dzīvesvietu.

Pašvaldība lēš, ka, paplašinot pabalsta saņēmēju loku, pabalsta izmaksai no pašvaldības budžeta šogad būs nepieciešami papildus 11 250 eiro.

Otrs būtiskākais jaunums ir tas, ka veselības aprūpes pabalstu varēs nepiešķirt pēc statusa termiņa beigšanās, ja tiks konstatētas izmaiņas personas materiālajā vai sociālajā situācijā laikā, kad statuss bija spēkā, piemēram, iegādājoties vai pārdodot nekustamo īpašumu, iegādājoties automašīnu utt.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir trūcīgām vai maznodrošinātām personām par saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iegādātām brillēm un medikamentiem.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *