Valsts 10 gadus nespēj atrast līdzekļus smagi slimu bērnu medicīniskajam uzturam.
Latvijā regulāri teju pussimtam bērnu ar invaliditāti ir nepieciešami speciāli ārstnieciski ēdināšanas maisījumi, no kuriem ir atkarīga bērnu dzīves kvalitāte, veselība, labsajūta, ārstēšanās rezultāti un pat dzīves ilgums, taču valsts pārvaldes institūcijas nevar atrast mehānismu un līdzekļus ārstnieciskā uztura kompensēšanai. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība kopā ar sadarbības partneriem ir vairākkārt vērsusies atbildīgajās institūcijās, tomēr risinājums vēl arvien nav atrasts, valsts pārvaldei aizbildinoties ar dažādiem ierobežojošiem aspektiem, tikmēr ģimenes lūdz ziedotāju atbalstu vai medicīnisko uzturu pērk par saviem līdzekļiem.

Kā liecina Biedrības apkopotie dati, vienam paliatīvās aprūpes pacientam mājās enterālo maisījumu apmaksai nepieciešami vidēji 200 EUR mēnesī. Paliatīvajā aprūpē bērni ir ar ļoti nopietnām onkoloģiskām, neiroloģiskām, ģenētiskām un citām saslimšanām, smagā funkcionālā stāvoklī. Bieži bērnam ir nepieciešams veikt dažādas medicīniska rakstura manipulācijas un izmeklējumus, līdztekus lietojot medikamentu terapiju, tāpēc sabalansētam bērna uzturam fizioloģisko funkciju nodrošināšanā ir svarīga nozīme. Pirmajā mirklī var šķist, ka 200 EUR mēnesī nav liela summa, ko ģimene nevarētu atļauties, taču kā pierādījuši Biedrības pētījumi, lai aprūpētu smagi slimu bērnu, visbiežāk viens no vecākiem nevar turpināt darba gaitas un valsts piešķirtais pabalsts ne tuvu nevar nosegt tās pamatvajadzības, kas ir šīm ģimenēm, nemaz nerunājot par medicīniska uztura iegādi.

Lai panāktu, ka speciāls medicīniskais uzturs tiktu kompensēts no valsts budžeta, Biedrība vairākkārt ir vērsusies gan pie Veselības, gan Labklājības ministrijas un to pakļautībā esošajām institūcijām, taču regulāri tiek atrasts aizbildinājums, kāpēc šo problēmu nav iespējams risināt. Biedrība 17.06.2014. vērsās atbildīgajās institūcijās ar atkārtotu lūgumu atrast risinājumu ārstnieciskās pārtikas kompensēšanai. 25.07.2014. atbildes vēstulē Veselības ministrija norāda medicīniskā uztura pieejamības nodrošināšanai šobrīd nav atbilstoša tiesiskā regulējuma, savukārt Labklājības ministrija 07.07.2014. atsakās palīdzēt un uzskata šo jautājumu par Veselības ministrijas kompetenci, vienlaikus uzsverot, ka ir jāierobežo risks, lai ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, nesaņemtu dubultu atbalstu, jo šīm ģimenēm jau ir pieejams, piemēram, bērna invalīda kopšanas pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta.

Ņemot vērā, ka problēmas ar medicīniskā uztura kompensēšanu pastāv jau ļoti ilgi un tam vēl arvien nevar atrast risinājumu, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība uzskata, ka jūlijā saņemtās atbildīgo valsts institūciju atbildes norāda uz aizbildināšanos un nevēlēšanos risināt problēmu, lai gan šādi risinājumi varētu tikt rasti jau esošā tiesiskā regulējuma un budžeta ietvaros.

Lai pievērstu sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu uzmanību bērnu medicīniskā uztura kompensēšanas problēmai un tās iespējamiem risinājumiem 27.08.14. plkst. 12:30 Eiropas Savienības mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 1. stāvā notiks diskusija.

 Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ir sabiedriska organizācija, kas vairāk kā 15 gadus ģimenēm ar neizārstējami slimiem bērniem nodrošina nepārtrauktu palīdzību un kompleksu pieeju slimībai – slimības simptomu kontroli, psiholoģisku, sociālu un garīgu aprūpi. Biedrība psiholoģiski un garīgi atbalsta ģimenes arī pēc bērniņa aiziešanas aizsaulē.

Papildinformācija:

Dr. Anda Jansone

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: +371 67064443, 29420410

e-pasts: hospis@bkus.lv; www.palliative.lv