Uzsākam sadarbību ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.
Lai veicinātu personu ar īpašām vajadzībām informētību par savām tiesībām uz valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”.

Turpmāk VSAA darbinieki reizi mēnesī apvienības „Apeirons” telpās, kas ir pilnībā pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti un aprīkotas ar nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, konsultēs cilvēkus ar invaliditāti. VSAA speciālisti pēc nepieciešamības sniegs individuālus skaidrojumus par pensijas vai valsts pabalstu apjomu un aprēķinu. Klientiem būs iespēja uzzināt jaunākās izmaiņas pensiju un pabalstu jomā, kā arī uz vietas uzrakstīt iesniegumu konkrēta pakalpojuma pieprasīšanai.  VSAA speciālisti personas ar īpašām vajadzībām konsultēs tāpat, kā tas notiek VSAA klientu apkalpošanas vietās, izmantojot piekļuvi sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmai. Cilvēki ar invaliditāti tiks arī apmācīti, kā saņemt e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv.

Konsultācijas palielinās cilvēku ar invaliditāti izpratni un informētību par valsts atbalstu.

Informācija publicēšanai sagatavota EEZ finansēta projekta "Vienoti sabiedrībā" ietvaros

EEZ_SIF_AP_kopejs.jpg 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *