Policijas iestādes pielāgos bērniem ar īpašām vajadzībām
Līdz 2016.gada 1.janvārim policijas iestādēs gadījumiem, kad policijā tiek nogādāti bērni ar kustību traucējumiem, jānodrošina pielāgotas tualetes telpas. Savukārt bērniem ar kustību vai redzes traucējumiem jānodrošina pārvietošanās iespējas, paredz šodien valdībā pieņemtie noteikumi.
Noteikumu "Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai" normas stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī, jo patlaban liela daļa Valsts policijas un pašvaldību policijas struktūrvienību nav pieejamas personām ar īpašām vajadzībām un to pielāgošanai ir nepieciešams laiks, atzinusi Iekšlietu ministrija (IeM).
Līdz 2016.gada 1.janvārim nepieciešamo atbalstu bērnam ar īpašām vajadzībām, kamēr policijas telpas nav pielāgotas, sniegs policijas darbinieks. Šāda kārtība Valsts un pašvaldības policijā tiek uzturēta un realizēta arī pašlaik.
Savukārt līdz 2024. gada 1. janvārim pašvaldības policija, kamēr tās telpas nav pielāgotas personām ar kustību traucējumiem, bērnu ar kustību traucējumiem jānogādā tuvākajā speciāli pielāgotajā Valsts policijas iecirknī.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu policijas iestādēs tiek nogādāti bērni, kuri izdarījuši darbības, par kurām paredzēta kriminālatbildība. Tāpat policijā tiek nogādāti administratīvos pārkāpumus izdarījuši bērni, ja nav iespējas citādi noskaidrot bērna identitāti un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu. Policijā nogādājamas arī nepilngadīgas personas, kuras reibuma stāvoklī atrodas sabiedriskā vietā, ubago vai nav sasniegušas 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā nakts laikā bez vecāku vai aizbildņu klātbūtnes. Arī bērni, kuri ir apmaldījušies, pamesti vai patvaļīgi aizgājuši no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes, nogādājami policijas iecirknī.
Lai pielāgotu policijas telpas personām ar īpašām vajadzībām, IeM nepieciešami papildu finanšu līdzekļi kapitālajam remontam un rekonstrukcijai 77 544 eiro apmērā.
Kā liecina IeM valdībā iesniegtajā noteikumu projektā minētā informācija, laikā no 2013.gada 10.janvāra līdz 30.jūnijam Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē nogādātas 845 nepilngadīgas personas, Latgales reģiona pārvaldē - 308; bet Kurzemes reģiona pārvaldē nepilngadīgu personu skaits bijis 229. Tāpat šajā laika posmā Vidzemes reģiona pārvaldē policijas darbinieki nogādājuši 160 bērnus, bet Zemgales reģiona pārvaldē nogādātas 323 nepilngadīgās personas.
Vienlaikus IeM norāda, ka netiek veikta atsevišķa uzskaite par bērniem ar īpašām vajadzībām.

Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *