Diskusija par pašvaldības iestāžu ziedojumiem
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 30. martā no plkst. 11:00 līdz 13:00 PROVIDUS telpās Alberta ielā 13, 6. stāvā organizē apaļā galda diskusiju par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedojumiem kā vienu no finansēšanas instrumentiem pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, sportam, labdarībai, kultūrai u.c. jomām kopsakarībā ar atklātības, kontroles, kapitālsabiedrību mērķu un citiem jautājumiem.

Diskusijas mērķis ir iezīmēt nākotnes vīzijas valsts kapitālsabiedrību ziedošanas praksei, ņemot vērā arī Finanšu ministrijas izstrādāto koncepciju par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu.

Diskusijā piedalīsies pārstāvji no valsts pārvaldes institūcijām (Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c.), valsts kapitālsabiedrībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Kā sarunas rosinātājs kalpos arī ekspertes Zintas Miezaines raksts „Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi pilsoniskās sabiedrības attīstībai”, kas ir izdots rakstu sērijas Korupcijas °C ietvaros un drīzumā būs pieejams internetā.

http://www.providus.lv/public/27643.html


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *