Jūrmalniekiem pavadoņa-asistenta pakalpojums pieejams no 1. decembra
Jūrmalas iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem uzsākta pavadoņa, asistenta pakalpojuma nodrošināšana. Šo pakalpojumu var izmantot arī bērni, kā arī pirmspensijas un pensijas vecuma personas. 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds, tāpēc pilsētas iedzīvotājiem pakalpojums ir bez maksas.

Pavadoņa pakalpojums tiek nodrošināts arī īslaicīgu funkcionālu traucējumu gadījumos, piemēram, ja personai ir lauzta kāja un ir grūtības patstāvīgi nokļūt  pie ārsta. Pakalpojumu sniegs projekta ietvaros apmācītie pirmie desmit pavadoņi, asistenti, kuriem profesionālās pilnveides programmas "Pavadoņa, asistenta darbs ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem" apguve nodrošināja teorētiskās zināšanas un nepieciešamās praktiskās iemaņas darbam ar mērķa grupu.

Jūrmalas iedzīvotājus, kuriem nepieciešams pavadoņu pakalpojums, aicina pieteikties Pašvaldības aģentūrā „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" personīgi PA "Jūrmalas SAC" 9.kotedžā (aprūpes mājās nodaļā) vai pa tālruņiem: 67769251, 67760569, 67760399.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *