Vides pieejamības labās prakses veicināšana

4. jūlijs. 2022

Ekonomikas ministrija 2022.gada 15.jūnijā organizēja semināru “Vides pieejamības labās prakses veicināšana”.

Vides pieejamība ir pamats, lai cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem spētu iekļauties sabiedrībā. Vides pieejamība ir, kad būvju dizains spēj kompensēt cilvēka sensoros – redzes un dzirdes, kustību un kognitīvos jeb domāšanas traucējumus, kā arī ierobežotās mobilitātes iespējas, piemēram, stumjot bērnu ratus vai nesot smagas somas. Eiropas Savienība ir iestrādājusi nosacījumus, ka apgūstot ES finansējumu ir jāievēro vides pieejamības dimensija. Sevišķi tas attiecās uz dažādiem būvniecības objektiem. Latvijā problēma ir izpratnes un zināšanu trūkums, kas traucē nodrošināt jēgpilnus un funkcionālus risinājumus būvniecībā. Nepietiek ar normatīvu formālu īstenošanu. Ir svarīgi atbildīgajiem speciālistiem atbildēt uz jautājumu “Kā cilvēks šajā vidē jutīsies?”, “Vai vide būs droša, viegli uztverama? Kā to īstenot seminārā atklāja lektori. Semināru klātienē un tiešsaistē noskatījās 427 dalībnieki (arhitekti, būvspeciālisti, pašvaldību pārstāvji u.c. ieinteresētās personas).

Lektori:
Jurģis Briedis – apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperts;
Elīna Rožulapa – Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra vadītāja.

VIDEO
PREZENTĀCIJA (Jurģis Briedis)
PREZENTĀCIJA (Elīna Rožulapa)

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa