Ziņas

Voldemārs Lapa

#4 Kas ir cilvēks ar invaliditāti un par ko viņš domā?

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa