Spēka lauks

Spēka lauks. Mores pamatskola

Mores pamatskolai Siguldas novadā šogad aprit 145 gadi. Vairāk nekā
pirms 10 gadiem, kad lauku skolas cīnījās par pastāvēšanu, iekļaujošā
izglītības programma, kurā mācās bērni ar viegliem un smagiem garīgās
attīstības traucējumiem, šo skolu izglāba no slēgšanas. Šodien direktore
Tīna Blūma ar lepnumu atzīst, ka šāda veida skola dod īpašiem bērniem ne
tikai iespēju pēc stundām atgriezties ģimenēs, nevis būt nošķirtiem
internātskolās, bet arī veseliem jauniešiem uzaugt tolerantā vidē, kur
atšķirīgais tiek pieņemts par normu.

Video: DIMA GOLUBEVS

Rakstu par Mores pamatskolu lasiet šeit: https://www.apeirons.lv/uzaugt-ar-tolerances-genu-par-mores-skolu-kura-bernus-neskiro/

SPĒKA LAUKS

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Latvijas Avīze.

#SIF_MAF2019

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa