Ziņas

Marija Satibaldijeva

Marija piedzima nedzirdīga un 2000. gadā pirmā Latvijā ieguva kohleāro implantu.

Tagad viņa studē Nīderlandē, un ir ieguvusi Greiema Klārka  stipendiju.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa