Ziņas

Kopā 16-06-2012

ESF projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Latvijas Sarkanā Krusta sociālais centrs “Gaiziņš”. Ķekavas dienas centrs “Gaismas iela”.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa