Ziņas

Kā Balvos tiek nodrošināta palīdzība un atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

Pēdējā gada laikā, mēs esam daudz runājuši par to, kādā veidā atbalsta sistēma tiek veidota valstī, ko valsts nodrošina, cik lielā mērā nodrošina un kādām sociālajām grupām nodrošina nepieciešamo atbalstu. Bet mūsu valstī ir arī pašvaldības, un pašvaldībām ir iespēja sniegt lielāku atbalstu, nekā to ir noteikusi valsts.

Šodien apskatīsim Balvu pilsētu. Kā Balvos tiek nodroPēdējā gada laikā, mēs esam daudz runājuši par to, kādā veidā atbalsta sistēma tiek veidota valstī, ko valsts nodrošina, cik lielā mērā nodrošina un kādām sociālajām grupām nodrošina nepieciešamo atbalstu. Bet mūsu valstī ir arī pašvaldības, un pašvaldībām ir iespēja sniegt lielāku atbalstu, nekā to ir noteikusi valsts. Šodien apskatīsim Balvu pilsētu. Kā Balvos tiek nodrošināta palīdzība un atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti.šināta palīdzība un atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa