Ziņas

Darba iespējas jauniešiem ar invaliditāti

Jauniešu nodarbināšanai ar “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu atbalstu pieejami vairāk nekā 112 000 eiro.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē organizācijas, sociālos uzņēmumus,valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjus par jaunatnes jomas projektu izstrādes iespējām programmā“Eiropas Solidaritātes korpuss”, īpaši izceļot jauniešu sociālo iekļaušanu kā nozīmīgu aspektu, lai jauniešiem visā Latvijā nodrošinātu vienādas iespējas iesaistīties aktivitātēs.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa