03.11.2012

Trīs Ceturtdaļas

Par iekļaujošo izglītību un tehnoloģijām cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa