Ētika

2. Kā rīkoties, satiekot cilvēku ar invaliditāti uz ielas?(Labo cilvēku sindroms)

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa