Veselības ministrijas un Latvijas Pacientu organizāciju tīkla pārstāvji vienojas par nepieciešamību izstrādāt kopējas pacientu organizāciju ziedojumu vadlīnijas

21. marts. 2019

Lai nodrošinātu Latvijas pacientu organizāciju interešu caurskatāmību un pārstāvību, kā arī lai uzlabotu un veicinātu savstarpējo sadarbību, tiks izstrādāts pacientu organizāciju ētikas kodekss un ziedojumu pieņemšanas vadlīnijas, tā 21.martā pēc tikšanās ar veselības ministri Ilzi Viņķeli apliecināja Latvijas Pacientu organizāciju tīkla pārstāvji.

Interešu pārstāvību publiskošana, kā arī pacientu organizāciju ētikas kodekss un ziedojumu pieņemšanas vadlīnijas ļaus pacientu organizācijām efektīvāk sasniegt savus mērķus, vienlaikus nodrošinot caurskatāmību. “Šāda veida brīvprātīga iniciatīva kalpotu par labas gribas žestu, kas organizācijām ļaus sasniegt to mērķus, kā arī veicinātu lielāku pacientu organizāciju iesaisti dažādu projektu realizācijā,” pauda veselības ministre.

Diskusijas laikā pacientu organizācijas vērsa uzmanību uz pacientiem aktuālajiem jautājumiem par ārstēšanas pieejamību valstī. Organizāciju pārstāvji īpaši uzsvēra sava darba nozīmi pacientu izglītošanā, slimību profilaksē, tiesību aizsardzībā, kā arī sociālo pakalpojumu sniegšanā. Sarunas gaitā panākta abpusēja izpratne par nepieciešamību pilnveidot komunikāciju, savlaicīgi iesaistot pacientu pārstāvjus lēmumu pieņemšanas procesā.

Tikšanās laikā pārrunāti arī jautājumi, kas saistīti ar pacientu organizāciju informēšanu likumprojektu izstrādes gaitā. Pacientu organizācijas aktīvi piedalās dažādu veselības nozares plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē, un apziņošanas sistēmas pilnveide nodrošinās efektīvāku komunikāciju un pēctecību.

Latvijas Pacientu organizāciju tīklā līdzdarbojas aptuveni 30 pacientu biedrības, kas pārstāv pacientus ar sirds un asinsvadu, endokrīnām, onkoloģiskām, neiromuskulārām, retām slimībām, HIV un vīrushepatītiem, reimatoloģiskām, autoimūnām un citām slimībām.

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5961_veselibas_ministrijas_un_latvijas_pacientu_organizaciju_tikl/

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa