20 Oct

Vecāki –  īpašo bērnu mūža terapeiti, bez nodrošināta sociālā atbalsta, apmaksāta psihoterapeita un laika atpūtai

19. oktobris. 2020

Kāds atbalsts nepieciešams, lai uzlabotu dzīvi ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni?

Kāda ir valsts nostāja un kādai tai jābūt, lai uzlabotu dzīvi ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni? Ko nozīmē veltīt dzīvi kāda cita dzīvei?  Vecākiem ir jātiek galā pašu spēkiem, jādomā, kam lūgt palīdzību, lai uzlabotos dzīve ģimenei kopumā.

Ar Salaspils nov. domes priekšsēdētāja vietnieci sociālajos un sporta jautājumos Maldu Cauni sarunāsies Santa Survila, sociālais mentors, Rīgas domes Personu ar invaliditāti Nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekle, biedrības “Wings for Wheels” valdes locekle, juridisko zinātņu studente, un Ivars Balodis Invalīdu un viņa draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs.

Kādi uzlabojumi, pakalpojumi un valsts, pašvaldību atbalsts būtu nepieciešams, lai risinātu šos jautājumus. Nepieciešams atbalstīt vecākus, sakārtot asistentu pakalpojumu un terapeitu pieejamību, veidot  apmācību programmas, celt atalgojumu, sekmēt dienas centru un atelpas brīžu  izveidi.

Latvijā trūkst izglītības programmas asistentu sagatavošanai, asistenti netiek apmācīti un darba samaksa ir nesamērojami zema. Vecāki palīgus meklē internetā vai starp  draugiem un jūtas pārguruši un izdeg. Vecākiem trūkst informācijas, kāds atbalsts viņiem ir pieejams.

Asistentu pieejamība ļautu glābt ģimenes ar īpašajiem bērniem, sniegtu iespēju ilgstošā  trauksmē dzīvojošajiem vecākiem iziet ārpus  mājas  un  palīdzēt atgriezties darba tirgū. Īpašo bērnu vecākiem ir tiesības uz dzīvi, bet asistentiem  – uz cilvēka cienīgu algu un sociālajām garantijām.

Pieslēgties sarunai linkā: https://www.facebook.com/santa.survila 

Plakāts

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa