Vakance Labklājības ministrijā

22. jūnijs. 2018

Sociālās iekļaušanas politikas departamenta projekta "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" vecākā eksperta (valsts civildienesta ierēdņa) (uz noteiktu laiku, plānots līdz 2019. gada 31. decembrim) amata vietu uz pusslodzi ar šādām prasībām:

·         atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
·         akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (maģistra grāds vai doktora grāds);
·         darba pieredze sociālās politikas (it īpaši sociālās iekļaušanas politikas jeb nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas politikas) veidošanas un īstenošanas aspektu pētniecībā un/vai tās izstrādē, pārraudzībā un novērtēšanā valsts pārvaldē vai nevalstisko organizāciju sektorā vismaz 1 gadu;
·         pieredze analītisku ziņojumu un pārskatu, izvērtējumu sagatavošanā un analīzē;
·         izpratne par nabadzības un sociālās atstumtības jomu un tās reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī zināšanas par attīstības plānošanas dokumentiem;
·         vēlama pieredze iepirkumu tehnisko specifikāciju sagatavošanā (definēt prasības un aprakstīt nepieciešamo pakalpojumu, formulēt kvalifikācijas prasības piesaistāmajiem ekspertiem) un saņemto piedāvājumu vērtēšanā vai tehnisko piedāvājumu sagatavošanā iepirkumos par pētniecības pakalpojumu sniegšanu sociālās politikas (it īpaši sociālās iekļaušanas politikas jeb nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas politikas) jomā;
·         zināšanas par kvalitatīvajām un kvantitatīvajām pētniecībā pielietotajām metodēm;
·         spēja veikt apjomīgas informācijas apstrādi, rezultātu analīzi un formulēt secinājumus;
·         prasme formulēt savu viedokli mutiski un rakstveidā;
·         prasme veikt statistikas datu analīzi;
·         prasme analizēt, redzēt attīstības perspektīvas;
·         gatavība rīkoties saskaņā ar tiesiskuma un ētikas standartiem;
·         precizitāte, prasme plānot un organizēt savu darba laiku amata pienākumu izpildei;
·         labas angļu valodas zināšanas – spēt lasīt un saprast literatūras avotus angļu valodā (B2 līmenis);
·         prasme darbam ar datoru (Office programmatūras vidē) un citu biroja tehniku, interneta resursiem amata pienākumu izpildei.

Amata pienākumi:
·         koordinēt projekta darbību atbilstību projekta nosacījumiem, apstiprinātajām aktivitātēm, laika grafikam un projekta vadītāja noteiktajiem uzdevumiem un to izpildes termiņiem;
·         nodrošināt projekta aktivitāšu saturisko jautājumu pārzināšanu sociālās iekļaušanas politikas kontekstā;
·         pēc nepieciešamības veikt padziļinātu situācijas analīzi par sociālās atstumtības tendencēm, cēloņsakarībām, citu nozaru politiku un iniciatīvu ietekmi uz sociālo iekļaušanu Projekta aktivitāšu pilnveidei;
·         savlaicīgi un kvalitatīvi izstrādāt iepirkumu tehniskās specifikācijas un piesaistāmo ekspertu kvalifikācijas prasību aprakstus;
·         veikt iepirkumu rezultātā saņemto piedāvājumu saturisko vērtēšanu;
·         veikt iepirkumu rezultātā piesaistīto pakalpojumu sniedzēju starpnodevumu un nodevumu izvērtēšanu (sagatavojot vērtējumu par pētījumu kvalitāti, identificējot tajā veiksmīgi realizēto, kā arī pilnveidojamās lietas) un saskaņošanu;
·         piedalīties iepirkumu rezultātā piesaistīto pakalpojumu sniedzēju sanāksmēs, diskusijās un atgriezeniskās saites pasākumos par Projekta ietvaros izstrādājamo materiālu saturu un tā pilnveides iespējām;
·         konsultēt Projekta vadības personālu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas, kā arī fiziskas, juridiskas personas un šādu personu apvienības ar Projektu un tā saturu saistītajos jautājumos;
·         piedalīties apspriedēs, komisijās un darba grupās amata kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
·         sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām ar projektu saistīto jautājumu risināšanā.

Darbinieka īpašības:
·         Spēja lietas realizēt;
·         Uz sadarbību vērsta rīcība un uzticēšanās gaisotnes veidošana komandas iekšienē;
·         Spēja kritiski analizēt pētniecības/izvērtējuma materiālu un identificēt tajā veiksmīgi realizēto, kā arī pilnveidojamās lietas;
·         Atbildības uzņemšanās par paveicamo darbu;
·         Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;
·         Vēlme apgūt ko jaunu, augt un pilnveidoties;
·         Lojalitāte komandas iekšējām vērtībām un izvirzītajiem mērķiem.

Mēs piedāvājam:
·         Radošu un dinamisku darbu atbalstošā un profesionālā kolektīvā;
·         Stabilu atalgojumu (līdz 1382 EUR pilnā slodzē, pusslodzē no 526,- EUR līdz 691,- EUR) un sociālās garantijas;
·         Iespēju mācīties un paplašināt redzesloku;
·         Iespēju realizēt sevi profesionāli nabadzības un sociālās atstumtības jomās eksperta līmenī.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas gaidām pa pastu vai elektroniski līdz 2018.gada 4.jūlijam Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam – Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331, e-pasts: atlase@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021558, 67021645.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir Labklājības ministrija, adrese: Skolas iela 28, Rīga.

Vairāk info  http://www.lm.gov.lv/text/141

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa