NVA aicina darba devējus, kuri plāno nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, līdz 4.martam pieteikties atbalstam

26. februāris. 2020

Ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, darba attiecību sākumposmā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā atbalstu:

Dotāciju darba vietas aprīkošanai līdz 711 eiro. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei un NVA nodrošināta ergoterapeita atzinumam.
Ikmēneša dotāciju darbinieka darba vadītājam uz laiku līdz 2 mēnešiem. Dotācijas apmērs – 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli darbinieka nostrādātajām dienām mēnesī.

Lai saņemtu atbalstu, darba devējam līdz 4.martam jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānota darba vieta personai ar invaliditāti. Pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī persona ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti), atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem) vai ergoterapeita pakalpojums darba vietas novērtēšanai. Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.

NVA atbalsts

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=6264&from=0&fbclid=IwAR2rCo_9xn8iAjoginxmF-nVCLNOas6AMMeZA9yUsAEolBBU2c5luQa4Wlg

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa