COVID-19: norādījumi aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem

19. marts. 2020

Norādījumi paredzēti nodrošinot aprūpes mājās pakalpojumu, lai uzturētu nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu sniegšanu.

Kam šie norādījumi paredzēti

Šie norādījumi satur svarīgākos principus, kuri nepieciešami plānojot un nodrošinot pakalpojumus COVID-19 uzliesmojuma vai plašas un straujas izplatības apstākļos. Norādījumi paredzēti nodrošinot aprūpes mājās pakalpojumu, lai uzturētu nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu sniegšanu.

Aprūpes mājā un atbalsta sniegšana iedzīvotājiem mājās ir augstas prioritātes pakalpojums, jo lielāko daļu aprūpes un atbalsta nevar atlikt uz citu dienu, neradot papildus apdraudējumu esošajam klientam. Tāpēc ir svarīgi, lai šie pakalpojumi tiktu uzskatīti par prioritāriem. Norādījumus plānots regulāri papildināt, tamdēļ lūgums sekot līdzi to aktualitātei Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājas lapā – https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/786.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem tiek ieteikts

 1. Aprūpes mājās pakalpojums nodrošināms arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Pašvaldībās individuāli risināt jautājumus par higiēnas materiālu nodrošinājumu – iegādes organizēšanu un izmaksu segšanu, ja pakalpojumu cenā šo materiālu izmaksas nav ietvertas.
 2. Sociālajiem dienestiem pārskatīt klientu sarakstus un pārliecināties, ka tas ir aktualizēts.
 3. Pārskatīt un noteikt klientiem nodrošinātās aprūpes intensitāti, noteikt primāri veicamos darbus, kas neietekmē personas pamatvajadzību nodrošināšanu. Piemēram, māju uzkopj nevis 2 reizes nedēļā, bet 1 reizi divās nedēļās. Darbu intensitāti manīt tikai darbinieku resursa trūkuma gadījumā, pieņemot par to atsevišķu lēmumu.
 4. Organizējot klientu ēdināšanu, nepieciešams izmantot termiski apstrādājamos traukus.
 5. Izvērtēt iespēju aprūpētājiem pārvietoties dienesta transportā vai organizēt darbu, lai darbiniekiem nebūtu jāizmanto sabiedriskais transports.
 6. Noteikt atvieglojumus darbu uzskaites dokumentēšanai, respektējot gadījumus, kad klienti izvairās no tieša kontakta ar aprūpētājiem.
 7. Atbilstoši katras pašvaldības situācijai (aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina sociālais dienests vai noteikts sociālo pakalpojumu sniedzējs), aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējam ir jāsazinās ar klientu vai tā kontaktpersonu, lai noskaidrotu, vai aprūpējamā ģimenes locekļi iepriekšējo 2 nedēļu laikā ir bijuši ārvalstīs “Covid-19” skartajās valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis) un vai divu pēdējo nedēļu laikā ir bijis kontakts ar personu, kurai konstatēta vīrusa saslimšana.
 8. Ja klienta dzīves vietā ir atgriezes un uz karantīnas laiku dzīvo klienta radinieks, pašvaldībai izvērtēt iespēju un noteikt radiniekam pienākumu un karantīnas laiku nodrošināt klienta aprūpi izņemot ēdina piegādi.
 9. Veidot ciešu sadarbību ar citām pašvaldības iestādēm (t.sk. ar civilās aizsardzības komisijām vai speciāli izveidotām krīzes vienībām pašvaldībā), lai izveidotu savstarpējus palīdzības plānus, un apsvērtu papildus atbalsta pasākumu ieviešanu. Jāpārdomā cilvēkresursu dalīšana starp aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem un ar vietējiem primāro un sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzējiem. Izvērtēt iespējas pakalpojuma sniegšanā neiesaistīt personas vecumā virs 60 gadiem.
 10. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošinātājiem nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), piemēram, cimdi, maskas un priekšauti, dezinfekcijai var izmantot sadzīvē lietotus dezinfekcijas līdzekļus vai veļas balinātāju, kas satur 5% nātrija hipohlorītu (balinātājs 1:9) u.c., pēc iespējas izmantot pieejamos resursus.

Ja aprūpes darbiniekam ir aizdomas, ka ir inficējies ar COVID-19

Ja ir jautājumi par COVID-19, jāzvana 67387661. Veselības ministrija aicina kā uzziņu tālruni neizmantot ārkārtas tālruni 113, lai neradītu risku citiem cilvēkiem saņemt palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās, plašāku informāciju var lasīt arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā – https://spkc.gov.lv/lv/.

Personām, kurām ir aizdomas par inficēšanos, kategoriski aizliegts veikt darba pienākumus.

Ja aprūpējamajai personai ir COVID-19 simptomi

Ja personai, kas saņem aprūpi un atbalstu, ir COVID-19 saslimšanai raksturīgās pazīmes, nekavējoties jāinformē darba devējs un jāsazinās ar veselības aprūpes speciālistiem, zvanot uz ārkārtas tālruni 113, lai vienotos par tālākām darbībām. Ja tiek pieņemts lēmums par hospitalizēšanu, tad turpmāko aprūpi nodrošina medicīnas iestāde. Ja cilvēks paliek ārstēties mājas apstākļos, tad seko visi aprakstītie piesardzības noteikumi, tiek novērota personas pašsajūta.

Darbinieku aizsardzības līdzekļi

Aprūpes darbiniekiem ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) darbībām, kuru rezultātā viņi nonāk ciešā personīgā kontaktā ar aprūpējamo, piemēram, mazgāšanā un vannošanā, personīgajā higiēnā un saskarē ar ķermeņa šķidrumiem.

Šajās situācijās jālieto priekšauti, cimdi un šķidrumu atgrūdošas ķirurģiskās maskas. Ja pastāv šļakatu risks, acu aizsardzība samazina risku. Ja darbiniekam jānodrošina mājas aprūpe, kādam, kurš varētu būt inficēts, tad maska jāuzliek arī klientam.

Katrā aprūpes reizē jāizmanto jauni individuālie aizsardzības līdzekļi. Ir svarīgi, lai individuālie aizsardzības līdzekļi tiktu droši glabāti vienreizējās lietošanas atkritumu maisos, kurus jāievieto citā maisā, tiek cieši sasieti un turēti atsevišķi no citiem telpā esošajiem atkritumiem. Pirms ievietošanas kopējā sadzīves atkritumu tvertnē, tas jāglabā atsevišķi vismaz 72 stundas.

Tīrīšana

COVID-19 infekcijas ierosinātājs izplatās tieša kontakta ceļā ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Piemēram, inficēšanās ar COVID-19 infekciju var notikt:

 • pieskaroties inficētās personas ķermenim;
 • sasveicinoties un pēc tam nenomazgājot rokas, pieskaroties sejas zonai (mutei, acīm vai degunam);
 • pieskaroties virsmām vai priekšmetiem, piemēram, durvju rokturiem, kam ir pieskarusies inficētā persona un pēc tam nenomazgājot rokas;
 • pieskaroties priekšmetiem, kuriem pats iepriekš pieskaries ar nenomazgātām rokām, piemēram, mobilajam telefonam.

Rūpīgi mazgāt/dezinficēt rokas pēc jebkuras pieskaršanās aprūpējamam vai priekšmetiem ap personu (piemēram, gultai, traukiem, drēbēm). Roku mazgāšana jāveic arī pirms un pēc ēdiena gatavošanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklēšanas un visās situācijas, ja rokas ir netīras. Ja rokas ir vizuāli tīras, var lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Ja uz rokām ir redzami netīrumi, tās jāmazgā ar ziepēm un ūdeni. Ar nemazgātām rokām, bez vienreiz lietojamiem cimdiem nepieskarties sejas zonai (mutei, acīm vai degunam) ne sev, ne aprūpējamam. Pēc vienreiz lietojamo cimdu lietošanas un cimdu novilkšanas veic roku higiēnu (mazgāšanu vai dezinfekciju).

Veicot tīrīšanas darbus aprūpes darbiniekiem jālieto parastie sadzīves līdzekļi, piemēram, mazgāšanas līdzekļi un balinātāji, jo tie būs ļoti efektīvi, lai atbrīvotos no vīrusa uz virsmām. Biežāk lietojamās virsmas regulāri jātīra.

Veikt telpu mitro uzkopšanu ar sadzīvē lietojamu tīrīšanas līdzekli un pēc tam dezinfekciju. Dezinfekcijai var izmantot sadzīvē lietotus dezinfekcijas līdzekļus vai sagatavot 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdumu. Lielākā daļa sadzīves balinātāju satur 5% nātrija hipohlorītu (balinātājs 1:9).

Personiskos atkritumus (piemēram, izlietotās salvetes, inkontinences līdzekļus un citus priekšmetus, kas samērcēti ar ķermeņa šķidrumu) un vienreizējās lietošanas tīrīšanas lupatiņas var ievietot vienreizējās lietošanas atkritumu maisos, kurus jāievieto citā maisā, to cieši sasien un tiek turēts atsevišķi no citiem telpā esošajiem atkritumiem. Pirms ievietošanas parastajā sadzīves atkritumu tvertnē tas jāglabā atsevišķi vismaz 72 stundas.

Veļas mazgāšana

Ja aprūpes darbinieki nodrošina atbalstāmajai personai arī veļas mazgāšanu, viņiem nevajadzētu purināt/kratīt mazgāšanai paredzētos apģērba un citus veļas gabalus. Veļas un apģērba purināšana/ kratīšana palielina iespēju vīrusu izkliedēt gaisā.

Mazgā veļas mašīnā ar veļas mazgāšanas līdzekli 60 – 90oC (vēlams 90oC vai karstākajā temperatūrā, kādu auduma veids pieļauj) temperatūras režīmā. Kārtīgi izžāvē un izgludina. Veļu mazgā atsevišķi no citu ģimenes locekļu veļas.

Ja personai nav veļas mazgājamās mašīnas, pagaidiet 72 stundas pēc 7 dienu izolācijas perioda beigām; pēc tam veļu var nogādāt publiskajā veļas mazgātavā.

Priekšmeti, kas stipri notraipīti ar ķermeņa šķidrumiem, piemēram, vemšanas vai caurejas rezultātā, vai priekšmeti, kurus nevar mazgāt, ar īpašnieka piekrišanu ir jāizmet.

Ja ne klientam, ne aprūpes darbiniekam nav COVID-19 simptomu

Ja ne aprūpes darbiniekam, ne personai, kas saņem aprūpi un atbalstu, nav simptomu, tad papildus ierastajai higiēnas praksei nav nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi. Tiek izmantoti vienreizējās lietošanas cimdi un atbilstošs darba apģērbs.

Papildus ierastajam aprūpes plānam, nodrošināt pastiprinātu grīdas un virsmu apstrādi ar dezinfekcijas šķīdumiem un vēdināt telpas, atverot logus, kad tas ir droši un situācijai atbilstoši.

Aprūpes darbiniekiem stingri jāievēro padomi par roku higiēnu!

! Ņemot vērā, ka pasaulē turpinās COVID-19 izplatība, aicinām būt atbildīgiem gan pret sevi un saviem ģimenes locekļiem (jo īpaši bērniem un vecākiem), gan pret saviem kolēģiem un klientiem, kā arī ievērot atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas un regulāri sekot SPKC un citu atbildīgo dienestu informācijai par COVID-19 izplatības ierobežošanai veicamajiem pasākumiem. Vēršam uzmanību, ka katram ir jāapzinās, ka par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu var iestāties gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91701-covid-19-noradijumi-aprupes-majas-pakalpojumu-sniedzejiem

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa