Vairāk nekā 200 iedzīvotāji rada savu “pikseli”, atbalstot cilvēku ar invaliditāti tiesības pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā

25. augusts. 2022

Sestdien, 20. augustā, Imantas apkaimes svētkos notika Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” kampaņas “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” noslēdzošā “Pikselēšanas darbnīca”. Kopumā trīs notikušajās radošajās darbnīcās piedalījušies vairāk nekā 200 iedzīvotāji, kuri, radot mākslas darbu, pauda atbalstu, ka cilvēki ar invaliditāti tāpat kā ikviens no mums ir pelnījuši tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā.

“Pikselēšanas darbnīcas” idejas pamatā ir apzināšanās, ka ikviens no mums tāpat kā pikselis ir maza daļa no kā lielāka, kas izveidojas mijiedarbības procesā. Darbnīcā, uz sieta savienojot audumu strēmeles un ļaujot vaļu iztēlei un pirkstu veiklībai, katrs radīja savu pikseli. Pēc tam tekstilmākslinieces Tatjana Nežberte un Sandra Dzilna no tiem izveidos tekstila kolāžu. Aktivitāte ir daļa no SIF īstenoto pasākumu kopuma “Izstāstīt saliedētību” sabiedrības saliedētības un dažādības vadības veicināšanai, tai skaitā aktivitātēm diskriminācijas mazināšanai un sabiedrības tolerances veidošanai.

Lai mudinātu risināt jautājumus par personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu, radītais mākslas darbs pēc tam tiks dāvināts kādai no valsts augstākajām amatpersonām.

“Cilvēki ar invaliditāti ir tepat mums līdzās, pat ja savā ikdienā ne vienmēr viņus redzam un neiedomājamies par izaicinājumiem, kurus viņi izdzīvo savā dzīvē. Šī darbnīca deva iespēju līdzcilvēkiem viņus saredzēt, kopā darbojoties, labāk iepazīt un saprast, ka sabiedrības dažādība nav nekas tāds, no kā mums būtu jābaidās un jāvairās. Ikviens mēs esam unikāls, un ikviens cilvēks ir vērtīgs tāds, kāds ir, un var sniegt savu pienesumu sabiedrībai atbilstoši savām spējām un iespējām. Caur šādiem pozitīviem sadarbības piemēriem vēlamies aicināt būt atbalstošākiem pret cilvēkiem ar invaliditāti un vairāk iekļaut šo sabiedrības grupu gan darba tirgū, gan sabiedriskajā dzīvē, vienlaikus arī stiprināt pārliecību, ka katra cilvēka individuālā rīcība un attieksme var veicināt vienotu un iekļaujošu sabiedrību,” uzsver SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pasākuma dalībnieki pauda, ka diskriminācija nebūtu pieļaujama un šādas aktivitātes ir nepieciešamas, lai parādītu cilvēku ar invaliditāti spējas darīt un iekļauties sabiedrībā. Tāpat atzina, ka ir vēl gana daudz arī risināmu jautājumu saistībā ar vides pieejamību, nodarbinātību, iespējām iegūt izglītību un līdzcilvēku attieksmes maiņu.

“Radošajās darbnīcās pieredzējām, ka cilvēki ir atvērti, atbalstoši un labprāt iesaistās. Savu pikseli veidoja gan individuāli, gan draugi un ģimenes ar bērniem kopā, tādējādi droši varam teikt, ka dalībnieku skaits ir vēl lielāks. Nevis pamācoši stāstot, bet ar sabiedrību kopīgi darot un iesaistot neformālās sarunās, mēs mēģinām veicināt izpratni un mazināt pastāvošos stereotipus un aizspriedumus par cilvēkiem ar invaliditāti,” skaidro Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.

Kampaņas “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” mērķis ir veicināt izpratni un palielināt sabiedrības informētību par personu ar invaliditāti ikdienu, lomu sabiedrībā, diskriminācijas pazīmēm, ar ko nākas saskartiem šai sabiedrības daļai. Īstenoto aktivitāšu rezultātā tiks veicināta tolerance un sabiedrības saliedētība starp diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām.

Svarīga mērķa auditorija kampaņā ir darba devēji. “Sajūtu pusdienas” diskusijās darba devējus iepazīstinās ar pieredzes un iedvesmas stāstiem. Mērķis ir parādīt no cita skatupunkta iespējas personu ar invaliditāti nodarbināšanai un iedrošināt sniegt viņiem darba iespējas un ļaut pierādīt, ka arī viņi spēj būt sabiedrībai noderīgi.

Vienlaikus būtiski ir sekmēt empātiju un toleranci gan jauniešu vidū, gan sabiedrībā kopumā. Lai paaugstinātu izpratni par dažādības pastāvēšanu sabiedrībā un sekmētu nevienlīdzības mazināšanu, tiks veidoti podkāsti, video un viedokļu raksti. Tāpat tiks veikts analītisks un datos pamatots Eiropas un citu pasaules valstu pētījums, kurā tiks pētīti labās prakses piemēri, sniedzot priekšlikumus situācijas uzlabošanai Latvijā.

Kampaņu īsteno Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un Sabiedrības integrācijas fonds pasākumu kopuma “Izstāstīt saliedētību” ietvaros.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa