Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam projekts un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts

12. oktobris. 2020

Publiskā apspriešana notiks neklātienes formā no 2020. gada 7. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim.

Tās laikā, izmantojot tiešsaistes videokonferences formātu, 2020. gada 19. oktobrī plkst. 10:00 tiks organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurai pieteikties lūdzam līdz 2020. gada 15. oktobrim, informāciju par dalībniekiem nosūtot uz e-pasta adresi: kitija.eglite@sam.gov.lv.

Informācija un dokumenti saistībā ar publisko apspriešanu ir pieejami Satiksmes ministrijas mājaslapā, meklējot sadaļās “Aktualitātes – Sabiedrības līdzdalība – Konsultatīvie formāti – Sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas” vai pēc tīmekļa saites: https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts.

Aicinām Jūs iesaistīties attīstības plānošanā gan rakstiski iesniedzot viedokli Satiksmes ministrijā, gan izmantojot citus līdzdalības veidus.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa