Par iebraukšanas caurlaidēm Jūrmalas īpaša režīma zonā

15. maijs. 2018

Šogad ir atvieglota caurlaižu reģistrēšana arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas.

Ja līdz šim transportlīdzeklim, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, caurlaidi varēja pieteikt tikai uz konkrēto dienu, tad šogad minētajai personai ar invaliditāti ir tiesības reģistrēt caurlaidi visam nodevas periodam vienam šīs personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim.

2018. gadā turpināsies aktīvs darbs pie caurlaižu sistēmas pilnveidošanas, attīstot piedāvāto e-pakalpojumu klāstu, novēršot konstatētās kļūdas, kā arī izvietojot pilsētā jaunus caurlaižu iegādes automātus. Aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi interneta mājaslapā www.jurmala.lv .

Aicinām rūpīgi iepazīties ar nosacījumiem caurlaides saņemšanai! Detalizēta informācija pieejama šeit.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa