Success4All

2. janvāris. 2019

Success4All: Uzņēmējdarbības prasmju e-kurss iekļaujošai izglītībai

Projekta Success4All galvenais mērķis ir izveidot brīvi pieejamu e-mācību platformu par uzņēmējdarbību un ar to saistītām prasmēm studentiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Īpašu uzmanību vēršot uz dzirdes un redzes problēmām, kā arī mācīšanās traucējumiem, piemēram, disleksiju.

Projekta galvenā mērķa grupa ir studenti un jaunieši ar vai bez īpašām vajadzībām, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību vai attīstīt ar to saistītas zināšanas un prasmes.

Projektā Success4All gaidāmi vairāki rezultāti:

  • Pieejamu tīmekļa vietņu labākās prakses piemēru rokasgrāmata (pieejama arī latviešu valodā)
  • Uzņēmējdarbības izglītības labākās prakses piemēru rokasgrāmata (pieejama arī latviešu valodā)
  • Kursu moduļi un gala e-kursa platformas izveide gaidāma projekta beigās – kursu saturs un platforma būs pieejama latviešu valodā.Success4All metodoloģija (pieejama angļu valodā)

Projektu izstrādā un tajā piedalās 8 organizācijas no 3 Eiropas valstīm – Latvijas, Francijas un Bulgārijas.

2018.gada 29.maijā un 2018.gada 31.maijā tika organizēta Informācijas diena, kuras ietvaros studentiem ar un bez invaliditātes, kā arī citiem interesentiem bija iespējas iepazīties un testēt projekta ietvaros izstrādātā E-apmācību kursa ”Uzņēmējdarbības uzsākšana” 2.moduli. Pirmā informācijas diena notika Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā, bet otrā nodibinājuma ”Apeirons” telpās. Kopumā informācijas dienā piedalījās 46 dalībnieki, 19 no tiem aizpildīja E-kursa apmācību vietnes un moduļa elektroniskās novērtēšanas anketas, savukārt citi savu viedokli izteica fokus grupās. Informācijas dienu dalībnieku sniegtie priekšlikumi ir būtiski apmācību kursa tālākai izstrādei.

Projekta partneri

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa