Studentiem ar invaliditāti būs pieejams asistents mācību laikā

29. augusts. 2019

No šī mācību gada studentiem ar invaliditāti būs pieejams asistents mācību laikā. Papildu esošajām iespējām tagad studiju laikā izmantot asistenta pakalpojumu varēs arī augstskolās un koledžās studējošie cilvēki ar invaliditāti. Iespēju mācību gada laikā varēs izmantot arī neklātienes studenti.

No 1. septembra koledžu un augstskolu studenti varēs saņemt asistenta pakalpojumu ne tikai nokļūšanai uz mācību iestādi un no tās, bet arī studiju laikā, skaidro Labklājības ministrijas (LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.

“Vai tie būtu mācību vietas sakārtošanai, pierakstu veikšanai, varbūt kaut kādi piederumi jāpadod, jāatnes, varbūt jānokļūst citā auditorijā. Tur students pats ar savu asistentu vienojas visas tās mācību dienas laikā vai nedēļas ietvarā, kā tās 40 stundas tajā viņu lekciju un patstāvīgo darbu ietvarā tiek organizētas,” stāsta Celmiņa.

Atzinīgi šo iespēju vērtē Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) absolvente Diāna Ponaskova. Pati ir riteņkrēslā un studiju laikā iestājās par studējošo tiesībām. Viņa norāda, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir ļoti atšķirīgas vajadzības.

“Šis ir ļoti, ļoti svarīgas moments, manuprāt. Ne tikai es, bet arī ļoti daudzi studenti, kuriem ir varbūt ne tik liela drosme bijusi tieši startēt un mācīties tikai tāpēc, ka ir tas apgrūtinājums, ka tu esi pilnīgi viens pats un ka, iespējams, tevi atved līdz šīm durvīm mācību iestādei un tad atstāj. Un tev ir jācīnās vienam pašam ar visām lietām un vides pieejamību un komunikācijas jautājumiem,” stāsta Ponaskova.

RSU ir samērā pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, vērtē Ponaskova. Vienā korpusā viņai gan vajadzīga palīdzība. Tur pārvarēt kāpnes studiju laikā palīdzējuši kursabiedri. Kopumā gan pati var tikt galā ar pārvietošanos un iekļūšanu dažādās vietās.

“Es esmu mobila, miniatūra un man ir nedaudz citādāka pieeja barjeru pārvarēšanai. Bet es zinu, ka ir daudzi citi cilvēki, kam, piemēram, ir muskuļu distrofija vai ir kādas vestibulārās nepilnības. Līdz ar to viņiem ļoti svarīgi būtu, lai kāds cilvēks varētu padot roku vai vienkārši pavadīt līdz auditorijai, nosēdinātu,” atzina Ponaskova.

Viņai ir šaurs riteņkrēsls un ar to var nokļūt pie galdiņa lielākajās auditorijās. Taču cilvēkam platākā riteņkrēslā tas sagādā problēmas: “Kamēr es varu iebraukt sāniski, tas otrs cilvēks nevarētu iebraukt nekādā veidā šajā šaurajā ejā. Līdz ar to asistents varētu nodrošināt šo attiecīgi galdiņu vai pārbīdīšanos.”

Atzinīgi jauno iespēju vērtē arī Baiba Baikovska, kas šobrīd studē RSU. “Es šobrīd studēju doktorantūrā un pie labas un sekmīgas pēdējo atskaišu aizstāvēšanas, es būšu beigusi septembra beigās.”

Jauniete ir riteņkrēslā, un viņai ir arī suns asistents, kas, piemēram, palīdz pacelt mantas vai atnest tās. Sevišķi studiju sākumā asistents mācību gaitā būtu bijis vērtīgs, tostarp pārvietojoties pa augstskolas telpām. Iepriekš studējot arī palīdzējuši kursabiedri.

“Ja man būtu tāda vajadzība, tad es to izmantotu. Bet tā kā man tas nav nepieciešams vairāk, jo es esmu iemācījusies pati tikt galā. Nav noslēpums, ka man ir arī suns asistents, kas man pilda asistenta funkciju, tad pati es septembrī neizmantošu. Bet tas būs noderīgi sevišķi cilvēkiem ar dažāda veida invaliditātēm universitātē,” uzskata Baikovska. Viņa cer, ka asistenta pakalpojuma saņemšanai samazināsies birokrātiskais slogs un atskaitīšanās nebūs tik apgrūtinoša.

LM nākamajos gados plāno pārveidot esošo kārtību un cer padarīt arī atskaitīšanos vienkāršāku. Tikmēr Baikovsku satrauc gan jautājums, kur rast asistentus šim pakalpojumam. Asistentu trūkumu atbildīgās iestādes atzīst. Rīgas domē aicina viņus pieteikties darbam. Celmiņa no LM stāsta, ka šobrīd cilvēki paši bieži norāda vēlamo asistentu.

“Mēs ļoti ceram, ka augstākajā izglītībā tie varētu biežāk būt arī līdzstudējošie cilvēki, kādi, kas turpat arī universitātē ir un vienlaikus var uzņemties tādu papildu pienākumu par savu studiju biedru,” norāda LM pārstāve.

Tomēr Baikovska studiju biedru piesaisti uzskata par grūti īstenojamu. Nereti izvēlētie kursi var atšķirties. “Tas nozīmē, ka tam cilvēkam ir pilnīgi jāpakārtojas, lai jūs esat vienā kursā, noslēgtu studijas vienā laikā. Tas ir diezgan liels retums, ja tu spēj atrast šādu foršu sev kursabiedru, kuram ir vienādas intereses un arī dienas ritējums kopīgs, lai būtu.”

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņems pašvaldības Sociālais dienests. Studentam uz turieni jādodas ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinumu par asistenta vajadzību. Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Linda Sausā stāsta, ka dienestā līdz šim pieteikušies trīs cilvēki. Dienestā gaida lielāku aktivitāti pēc studiju gada sākuma.

“Asistenta pakalpojums var būt 40 stundas nedēļā. Kā augstskolas apmeklēšana var būt tikai viena no aktivitātēm. Var būt vēl arī ārstniecības iestādes apmeklēšana, brīvā laika pavadīšana un citas aktivitātes, taču kopumā šis stundu skaits nevar pārsniegt 40 stundas nedēļā,” norāda Sausā.

LM prognozē, ka gadā asistentu varētu izmantot 15-30 studējošie ar invaliditāti.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa